Κωδικοί GTIN-13

Η πλειονότητα των προϊόντων που προορίζονται για λιανική πώληση, κωδικοποιείται με τον 13ψήφιο διεθνή κωδικό μονάδων εμπορίας, που ονομάζεται GTIN-13 και ακολουθεί το προϊόν σε όλη τη διαδρομή του στην εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή του έως και τη διάθεσή του στον τελικό καταναλωτή.

Τι πληροφορίες περιέχει ένας κωδικός GTIN-13 προϊόντος;

Oι κωδικοί GTIN-13 για την κωδικοποίηση προϊόντων είναι μη σημαντικοί, δηλαδή δεν εμπεριέχουν κάποια πληροφορία. Αποτελούν όμως το κλειδί αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων, που περιέχουν όλες τις πληροφορίες για τα αντίστοιχα προϊόντα.

GS1 Symbol Home RGB 2015 04 16

 

Ειδικές δομές κωδικοποίησης GTIN-13 έχουν επίσης προβλεφθεί για:

Δομή κωδικού GTIN-13 προϊόντος

Εταιρικό Πρόθεμα GS1
(Πρόθεμα Χώρας + Κωδικός Επιχείρησης)

Κωδικός 
Αναφοράς Προϊόντος

Ψηφίο Ελέγχου

Εταιρικό Πρόθεμα GS1

Το Εταιρικό Πρόθεμα GS1 αποδίδεται σε μία και μόνο επιχείρηση παγκοσμίως γα την αποκλειστική της χρήση και μπορεί να έχει μήκος από 7 έως και 11 ψηφία. Ο αριθμός των ψηφίων του προθέματος καθορίζει και το εύρος των επιμέρους κωδικών GTIN που μπορούν να δημιουργηθούν από αυτό:

7 ψηφίων   (GCP-7) = 100.000  GTIN
8 ψηφίων   (GCP-8) = 10.000  GTIN
9 ψηφίων   (GCP-9) = 1.000  GTIN
10 ψηφίων   (GCP-10) = 100  GTIN
11 ψηφίων   (GCP-11) = 10  GTIN


Το Εταιρικό Πρόθεμα GS1 ξεκινά από το Πρόθεμα Χώρας και ακολουθείται από τον Κωδικό Επιχείρησης, πάντοτε όμως είναι ο συνδυασμός των πεδίων αυτών, όπως δηλαδή αποδίδεται σε μία επιχείρηση από τον GS1. 

Κωδικός Αναφοράς Προϊόντος

Ακολουθεί ο Κωδικός Αναφοράς Προϊόντο που μπορεί να έχει μήκος από 2 έως και 5 ψηφία και κωδικοποιεί μοναδικά το κάθε προϊόν. Είναι ένας μη σημαντικός αριθμός, δηλαδή τα ψηφία του δεν σχετίζονται με κάποια ταξινόμηση και δεν μεταφέρουν κάποια συγκεκριμένη πληροφορία. Ο απλούστερος τρόπος απόδοσης κωδικών αναφοράς προϊόντος είναι σειριακά, δηλαδή 00000, 00001, 00002, κλπ.

Ψηφίο Ελέγχου

Το Ψηφίο Ελέγχου είναι το τελευταίο ψηφίο στα δεξιά του GTIN. Eίναι πάντοτε υπολογιζόμενο από το σύνολο των προηγούμενων ψηφίων, βάσει ειδικού αλγορίθμου, και εξασφαλίζει ότι ο κωδικός έχει τη σωστή σύνθεση.

rectangle 22x
Παράδειγμα

Ένα 7ψήφιο εταιρικό πρόθεμα 5201234 έχει εύρος 100.000 κωδικών GTIN για προϊόντα, με πρώτο τον κωδικό 5201234 00000 και τελευταίο τον κωδικό 5201234 99999. Αν υπολογίσουμε και το ψηφίο ελέγχου, που για τον πρώτο κωδικό είναι το 1, ο GTIN-13 θα είναι 5201234 00000 1.

GS1 Symbol Home RGB 2015 04 16

Οι κωδικοί GTIN και τα Εταιρικά Προθέματα GS1, αδειοδοτούνται από τον GS1 σε μία συγκεκριμένη επιχείρηση διεθνώς, η οποία δεν δικαιούται να μεταβιβάζει τη χρήση των κωδικών αριθμών GS1 σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, να κάνει κοινή χρήση αυτών με τρίτα πρόσωπα και να τους τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Απόδοση κωδικού GTIN-13 σε προϊόν

Οι κωδικοί GTIN βρίσκονται υπό τη διαχείρισή σας μέσα από την Περιοχή Μελών του GS1 Association-Greece. Για την απόδοση ενός κωδικού GTIN σε προϊόν σας, αρκεί να μπείτε στην Περιοχή Μελών και ο επόμενος διαθέσιμος κωδικός θα σας εμφανιστεί για να καταχωρήσετε τα στοιχεία του προϊόντος με το οποίο θέλετε να τον αντιστοιχήσετε.

Mε την οριστική καταχώρηση των προϊόντων σας, αυτά είναι ορατά παγκοσμίως και διαθέσιμα προς αναζήτηση μέσω της υπηρεσίας Verified by GS1.

Σήμανση

Οι κωδικοί GTIN-13 απεικονίζονται με σύμβολο EAN-13.

Πόσους κωδικούς GTIN χρειάζομαι;

Ο αριθμός των κωδικών που χρειάζεστε, εξαρτάται από τον αριθμό των προϊόντων και των παραλλαγών που θέλετε να κωδικοποιήσετε (π.χ. χρώμα, μέγεθος, άρωμα, γεύση, συσκευασία). Προτείνουμε να πολλαπλασιάσετε τον αριθμό των ειδών που έχετε με τον αριθμό των παραλλαγών τους, σκεπτόμενοι σε βάθος 3ετίας.

Παράδειγμα
Αν το προϊόν σας είναι ελαιόλαδο και έχετε μία συσκευασία 500ml, τότε χρειάζεστε 1 κωδικό. Εάν ωστόσο έχετε 2 είδη, ελαιόλαδο αγνό παρθένο και ελαιόλαδο με βότανα σε 3 διαφορετικές συσκευασίες το καθένα (100ml σε γυάλινο μπουκάλι, 100ml σε πλαστικό μπουκάλι και 500ml σε πλαστικό μπουκάλι), τότε χρειάζεστε 6 κωδικούς (2 είδη x 3 παραλλαγές το καθένα).

GS1 Symbol Home RGB 2015 04 16

Η ετήσια συνδρομή για εταιρικό πρόθεμα GS1 προβλέπει την απόδοση έως και 100.000 κωδικών GTIN-13, οι οποίοι αποδίδονται σταδιακά, ανάλογα με την ανάγκη της επιχείρησης για λόγους διαχείρισης και οικονομίας του συστήματος.

Επομένως μπορείτε αρχικά να αιτηθείτε τους κωδικούς που προβλέπετε ότι θα χρειαστείτε και στο μελλον να ζητήσετε την έκδοση επιπλέον. Έπειτα από γραπτό αίτημά σας, θα εκδοθεί άμεσα επιπλέον εταιρικό πρόθεμα για την επιχείρησή σας.

Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορώ να προμηθευτώ ένα εταιρικό πρόθεμα GS1;

Συμπληρώνετε και αποστέλλετε την αίτηση εγγραφής μέλους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, καταβάλλοντας παράλληλα το αντίστοιχο ποσό εγγραφής και ετήσιας συνδρομής.

contact rs