Νέα

Νέα πολιτική συνδρομών

Βάσει ειδικής πολιτικής συνδρομών (απόφαση Γενικής Συνέλευσης μελών του GS1 Association - Greece της 17.3.2017), σε μία προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ήδη κωδικούς δομής GS1, δεν απαιτείται εφάπαξ εγγραφή και πρώτη ετήσια συνδρομή για την εισδοχή τους ως μέλη στο σωματείο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017. Στην ανανέωση της συνδρομής, σε ένα έτος ημερολογιακά από την εγγραφή, και εφεξής, θα ισχύει ετήσια συνδρομή σύμφωνα με τον πίνακα συνδρομών.

contact rs