Νέα

Συνεργασία EAHP και GS1

Συνεργασία της EAHP και του διεθνούς οργανισμού GS1 για την προώθηση της ασφάλειας των ασθενών στην Ευρώπη, με την εφαρμογή διεθνών προτύπων κωδικοποίησης στα ιατρικά προϊόντα, για αποτελεσματικότερες διαδικασίες στα νοσοκομειακά φαρμακεία

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΒΕΛΓΙΟ, 7 Σεπτεμβρίου 2010 - Η Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (EAHP) και ο διεθνής οργανισμός GS1 ανακοίνωσαν την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών.

«Στα νοσοκομεία, οι εξατομικευμένες θεραπείες προετοιμάζονται στο φαρμακείο ή στους θαλάμους και χορηγούνται από τους νοσηλευτές στους ασθενείς. Η πλήρης και αδιαμφισβήτητη αναγνώριση των φαρμάκων μέχρι τη στιγμή της χορήγησής τους, αποτελεί βασικό παράγοντα για την ασφαλή διαδικασία διανομής τους», δήλωσε ο Roberto Frontini, Πρόεδρος της EAHP. «Ενθαρρύνουμε την υιοθέτηση και εναρμόνιση των προτύπων GS1 στην Ευρώπη για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή των barcodes σε όλες τις συσκευασίες των φαρμακευτικών προϊόντων».

«Η συμφωνία αυτή, είναι ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και των διαδικασιών που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα του τομέα της Υγείας. Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί θα συμμετέχουν πιο ενεργά πλέον στην ανάπτυξη και εφαρμογή διεθνών προτύπων για την κωδικοποίηση και σήμανση των ιατροφαρμακευτικών προϊόντων και τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων», δήλωσε ο Bo Raattamaa, Πρόεδρος του GS1 Europe και CEO του GS1 Sweden. «Η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει στους δύο οργανισμούς να συνδυάσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να υποστηρίξουν ένα βελτιωμένο περιβάλλον για την ασφάλεια των ασθενών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

«Για αρκετά χρόνια τώρα, η EAHP εξετάζει την περίπτωση κωδικοποίησης και σήμανσης με barcode των ιατροφαρμακευτικών προϊόντων», δήλωσε ο Roberto Frontini. «Η υιοθέτηση των διεθνών προτύπων GS1, όχι μόνο θα οδηγήσει τα νοσοκομεία σε αποτελεσματικότερες διαδικασίες, αλλά θα συμβάλει θετικά στην ασφάλεια των ασθενών μειώνοντας τα λάθη στη χορήγηση των φαρμάκων».

Με δήλωσή της η EAHP υποστηρίζει την παραγωγή συσκευασιών μιας δόσης, με ξεχωριστό barcode για τη κάθε δόση. Για να επιτευχθεί αυτό, η EAHP συνιστά τη χρήση των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων GS1. Η πρακτική αυτή θα επιτρέψει στα νοσοκομεία να επιτύχουν πιο αποτελεσματικές και το σημαντικότερο, πιο ασφαλείς διαδικασίες όσον αφορά στη χορήγηση των φαρμάκων. Προκαταρκτικές μελέτες προβλέπουν 50-80% μείωση των σφαλμάτων στη χορήγηση φαρμάκων, όταν αυτά φέρουν barcode που σκανάρεται ακριβώς πριν τη χρήση τους.

Η ομάδα εργασίας GS1 Healthcare δημοσίευσε πρόσφατα το πρότυπο GS1 για την αυτόματη αναγνώριση και ανάκτηση δεδομένων (Automatic Identification and Data Capture - AIDC) των ιατροφαρμακευτικών προϊόντων.
Η χρήση του προτύπου είναι εθελοντική και παρέχει σε όλους τους εμπλεκόμενους του τομέα, κοινά δεδομένα για τα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα σε συνδυασμό με κοινούς τρόπους ανάκτησής των δεδομένων αυτών, σε όλα τα επίπεδα συσκευασίας. Παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για την επιλογή και χρήση των κατάλληλων τρόπων αναγνώρισης, αναγραφής πρόσθετων πληροφοριών (π.χ. αριθμός παρτίδας, ημερομηνία λήξης, serial number) και μέσων “απεικόνισης” των δεδομένων (π.χ. linear barcode, two-dimensional data matrix barcodes και Radio Frequency Identification (RFID) tags). Μια νέα ομάδα εργασίας του GS1 Healthcare θα εξετάσει τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις για τη σήμανση μεμονωμένων δόσεων.

Σχετικά με τον EAHP

Η EAHP (The European Association of Hospital Pharmacists) είναι η ομοσπονδία των εθνικών ενώσεων των νοσοκομειακών φαρμακοποιών, με περισσότερα από 21.000 μέλη πανευρωπαϊκά. Στόχος της EAHP είναι η καθιέρωση μιας κοινής φαρμακευτικής πολιτικής στην Ευρώπη. Εκπροσωπεί τα ενδιαφέροντα του επαγγέλματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμβάλλει στην επιστημονική ανάπτυξη του νοσοκομειακού φαρμακείου, ενώ παράλληλα προάγει τη θέση και το ρόλο των φαρμακοποιών στα νοσοκομεία.

contact rs