Νέα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 983/2020 ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Την 2α Απριλίου 2020 εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 983/2020 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο το εν λόγω δικαστικό όργανο – κατόπιν αποδοχής και της σχετικής εισήγησης – πρότασης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, αποφάνθηκε ότι δεν πρέπει να απαγγελθεί κατηγορία σε βάρος της κ. Μαρίας Κόντου, υπό την ιδιότητά της ως Προέδρου του Δ.Σ. του σωματείου «GS1 ASSOCIATION – GREECE» και εκπροσώπου της διοίκησής του για το αδίκημα της απάτης και έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη εναντίον της για το αδίκημα της παράβασης του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997).

Η ως άνω κατηγορία είχε αποδοθεί στην κ. Μαρία Κόντου, σε συνέχεια της από 3-8-2011 Μηνυτήριας Αναφοράς της νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας με την τότε επωνυμία «GS1 Ελλάς – Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Διεθνών Προτύπων και Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Α.Ε.», η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «520 BARCODE HELLAS A.E.».

Η εν λόγω Μηνυτήρια Αναφορά κατά της διοίκησης του «GS1 ASSOCIATION – GREECE» περιείχε ισχυρισμούς περί τέλεσης αξιόποινων πράξεων κατά της εταιρίας «GS1 Ελλάς Α.Ε.» και των ελληνικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το σύστημα σήμανσης γραμμωτών κωδικών (barcodes), διότι δήθεν – μεταξύ άλλων - το σωματείο «GS1 ASSOCIATION – GREECE» σε συμπαιγνία με τον διεθνή φορέα «GS1 AISBL», παρίστανε ψευδώς στις επιχειρήσεις – πελάτες της «GS1 Ελλάς Α.Ε.» ότι μόνο με την εγγραφή τους ως μέλη του σωματείου μπορούσαν να διατηρήσουν σε ισχύ τους ήδη αποδοθέντες σε αυτούς κωδικούς αριθμούς GS1 με προθέματα 520 και 521, αποσπώντας έτσι πελάτες της «GS1 Ελλάς Α.Ε.», ενώ στην πραγματικότητα η τελευταία αυτή εταιρία ήταν η μοναδική δημιουργός των κωδικών αυτών και ουδένα κίνδυνο διέτρεχαν οι πελάτες της να απωλέσουν την χρήση των κωδικών αριθμών που τους είχαν δοθεί από την «GS1 Ελλάς Α.Ε.», εάν δεν εγγράφονταν μέλη του σωματείου.

Όμως, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, με βάση τα αποδεικτικά έγγραφα  που προσκομίσθηκαν ενώπιον του και την εισήγηση του αρμόδιου Εισαγγελέα, απέρριψε τους εν λόγω ισχυρισμούς της «GS1 Ελλάς Α.Ε.»  (νυν «520 BARCODE HELLAS Α.Ε.») και έκρινε ότι σε ουδεμία ψευδή παράσταση προέβη η  κ. Μαρία Κόντου (ως εκπρόσωπος της διοίκησης του σωματείου GS1 ASSOCIATIONGREECE») αναφορικά με το δικαίωμα χορήγησης των κωδικών αριθμών με το πρόθεμα 520 και 521 από το «GS1 ASSOCIATIONGREECE» , τη στιγμή που μόνο σε αυτό έχει απονεμηθεί το δικαίωμα χρήσης αυτών των προθεμάτων, υπό την ιδιότητά του ως μοναδικού φορέα – μέλους του GS1 AISBL στην Ελλάδα.

Επίσης, το Συμβούλιο έκανε δεκτό ότι εφόσον ένας εθνικός φορέας – μέλος του GS1 AISBL χάσει αυτή την ιδιότητα (όπως συνέβη με την «GS1 Ελλάς Α.Ε.»), είναι αυτονόητο ότι δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το σύστημα GS1 ούτε να αντλεί υπηρεσίες από την διαδικτυακή πλατφόρμα GEPIR, ούτε γενικά να λειτουργεί ως μέλος του GS1 AISBL.

Επισημαίνεται ότι το υπ’ αριθ. 983/2020 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών έχει ήδη καταστεί αμετάκλητο, καθ’ ότι δεν ασκήθηκε οιοδήποτε ένδικο μέσο κατ’ αυτού.

Δείτε εδώ και το και το σχετικό Δελτίο Τύπου

contact rs