Νέα

Τα πρότυπα GS1 συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη εργαλειοθήκη προτύπων για το ψηφιοποιημένο εμπόριο

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου δημοσίευσαν μια νέα εργαλειοθήκη για την ενίσχυση της χρήσης προτύπων στο διεθνές εμπόριο

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO) έχουν δημοσιεύσει μια εργαλειοθήκη για την ευθυγράμμιση και την επιτάχυνση της εφαρμογής κοινών και εσωτερικών προτύπων για το διεθνές εμπόριο. Η έκθεση είναι η πρώτη του είδους της και παρέχει στη διεθνή εμπορική κοινότητα μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των υφιστάμενων προτύπων ψηφιακού εμπορίου, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιόπιστη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα και την ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Η εργαλειοθήκη προτείνει διαθέσιμα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων GS1, προκειμένου όλα τα μέρη της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας να μιλούν την ίδια, παγκόσμια γλώσσα. Ανεξάρτητα από την τεχνολογία ή τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η έκθεση συνιστά σε όλα τα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας να αξιοποιήσουν ένα βασικό σύνολο προτυποποιημένων εγγράφων και δεδομένων σε προτυποποιημένη δομή που σχετίζονται με το εμπόριο.

Ο GS1 κλήθηκε να συμμετάσχει στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Βιομηχανίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου τον Αύγουστο του 2021. Έκτοτε, υποστηρίζει τις συνεχείς εργασίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ICC για τα ψηφιακά πρότυπα, για την ευθυγράμμιση των προτύπων και ενημέρωση της βιομηχανίας σχετικά με τα διαθέσιμα και ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα.

Σχολιάζοντας την κυκλοφορία της εργαλειοθήκης προτύπων, ο Miguel LoperaΠρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του GS1, δήλωσε: «Το ICC και ο WTO συνεργάστηκαν για να αναπτύξουν αυτή τη σημαντική εργαλειοθήκη και ο GS1 είναι στην ευχάριστη θέση να συμβάλει σε αυτές τις προσπάθειες. Η απρόσκοπτη εφαρμογή παγκόσμιων προτύπων δεδομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα πιο αποτελεσματικό εμπόριο και πιο ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού».

Ενώ η υιοθέτηση προτύπων για την ταυτοποίηση προϊόντων, την αυτοματοποιημένη συλλογή και την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών προχωρεί με ταχείς ρυθμούς, οι διασυνοριακές συναλλαγές παραμένουν εξαιρετικά περίπλοκες και εξαρτώνται από έγγραφα σε χαρτί. Με αυτήν την πρωτοποριακή εργαλειοθήκη, υπάρχει πλέον μια σαφής επισκόπηση των υφιστάμενων προτύπων που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω υιοθέτηση και στον εντοπισμό των υπαρχόντων κενών για την προώθηση της διαλειτουργικότητας στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού έτσι ώστε το διασυνοριακό εμπόριο να λειτουργήσει αμιγώς ψηφιακά.

imagem1

contact rs