Νέα

Ελληνικά προϊόντα και GS1 Barcodes

Αθήνα, 05/02/2012 - Ο GS1 Association Greece, νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας στην Ελλάδα για την έκδοση και διαχείριση κωδικών barcodes, με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν στην ελληνικότητα προϊόντων που φέρουν barcodes με πρόθεμα 520-521 προχωρά σε σχετικές διευκρινήσεις για την ενημέρωση και αποφυγή παραπλάνησης των καταναλωτών.

Αρχικά οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι κωδικοί GS1 είναι διεθνείς και κατά κανόνα ανεξάρτητοι από τη χώρα προέλευσης, παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων.

Συγκεκριμένα, τα τρία πρώτα νούμερα ενός GS1 κωδικού (barcode) προσδιορίζουν τη χώρα στην οποία εκδόθηκε ο συγκεκριμένος κωδικός από τον αρμόδιο φορέα GS1, για λογαριασμό της κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης - συνήθως ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος - που επιθυμεί να κωδικοποιήσει τα προϊόντα που διακινεί, π.χ. για την Ελλάδα 520-521, για την Γαλλία 300-379 κ.ο.κ. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι τα προϊόντα αυτά παράγονται ή κυκλοφορούν στην ίδια χώρα.

Για παράδειγμα, υπάρχουν προϊόντα που κατασκευάζονται σε εργοστάσιο της Βουλγαρίας, από ελληνική όμως επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα, που φέρουν barcodes με πρόθεμα 520 και προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα από ελληνική επιχείρηση, που φέρουν barcodes με πρόθεμα 509 Μ. Βρετανίας.

Οι καταναλωτές είναι προτιμότερο να ενημερώνονται για την προέλευση/κατασκευή των προϊόντων από τις αναγραφόμενες πληροφορίες που εμφανίζονται στην ετικέτα του προϊόντος και προορίζονται για ενημέρωση του καταναλωτή, π.χ. «κατασκευάζεται σε» ή «χώρα προέλευσης».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του GS1 Association Greece όπου βρίσκονται αναρτημένα τα προθέματα των χωρών-μελών του GS1, ενώ μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του GS1 στη διεύθυνση http://gepir.gs1.org μπορείτε να ενημερωθείτε σε ποιά εταιρία ανήκει ένας κωδικός και αντίστροφα.

contact rs