Νέα

Απαίτηση για πρότυπα GS1 στα εμβόλια από την GAVI και την UNICEF

Ο GS1 χαιρετίζει θερμά την απόφαση της GAVI-The Vaccine Alliance, της παγκόσμιας συμμαχίας για τα εμβόλια, να απαιτήσει πρότυπα GS1 και GS1 barcodes, για τη βελτίωση της αναγνώρισης των εμβολίων, της επισήμανσης στην ετικέτα και της ανταλλαγής δεδομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα ανοσοποίησης. Πράγματι, από 1 Οκτωβρίου 2019 και το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου 2021, θα αποτελεί απαίτηση η ύπαρξη GS1 barcode στο δεύτερο επίπεδο συσκευασίας, για προσφορές εμβολίων που θα υποστηρίζονται από τη GAVI, με χρηματοδότηση της UNICEF.

Η UNICEF και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχαν ήδη αναγνωρίσει τα οφέλη από τη χρήση εναρμονισμένων διεθνών προτύπων για την αναγνώριση και κωδικοποίηση των εμβολίων, με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας. Από το 2015, η UNICEF έχει συστήσει τη χρήση προτύπων GS1 στη δευτερεύουσα συσκευασία εμβολίων.

"Είναι τιμή για τον GS1 που ένας οργανισμός όπως η UNICEF επέλεξε τα πρότυπά του για τη βελτίωση της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας των εμβολίων, δίνοντάς του τη δυνατότητα να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού και στην ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών. Τα εμβόλια είναι το κλειδί για να γίνει αυτός ο κόσμος ασφαλέστερος. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε με τα παγκόσμια πρότυπα στην παροχή ποιοτικά εγγυημένων εμβολίων στο σωστό μέρος, στις σωστές ποσότητες και την κατάλληλη στιγμή, για παιδιά και εφήβους», δήλωσε ο Miguel Lopera, CEO & Πρόεδρος του GS1.

Ο GS1 είναι έτοιμος και δεσμεύεται να παράσχει την απαιτούμενη υποστήριξη στους συνεργάτες της GAVI για την ενημέρωση των τεχνικών τους κατευθυντήριων γραμμών και την ανάπτυξη ενός σταδιακού σχεδίου για την εφαρμογή και τη χρήση των προτύπων GS1.

vaccines

contact rs