Νέα

Τα πρότυπα GS1 αναγνωρίζονται σε έκθεση του TradeTech

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO) και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) δημοσίευσαν μία νέα έκθεση, προκειμένου να γίνει το παγκόσμιο εμπόριο πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο και να περιοριστούν τυχόν αποκλεισμοί.

Οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση, σε συνδυασμό με τη χρήση ανοικτών παγκόσμιων προτύπων για τον εντοπισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών, πρόκειται να επιταχύνουν τη βελτιστοποίηση των εμπορικών διαδικασιών περισσότερο από ποτέ. Μια νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, καλεί τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και τη βιομηχανία, να αξιοποιήσουν στο έπακρο την τεχνολογία και τη ψηφιοποίηση για να βελτιώσουν το εμπόριο, να επιταχύνουν την οικονομική ανάκαμψη και να αμβλύνουν τα προβληματικά σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλο τον κόσμο.

Το TradeTech είναι το σύνολο τεχνολογιών που διευκολύνει το παγκόσμιο εμπόριο και το καθιστά πιο αποτελεσματικό, χωρίς αποκλεισμούς και πιο βιώσιμο, και η παγκόσμια υιοθέτησή του προϋποθέτει τον συντονισμό των διεθνών πρακτικών.

Η έκθεση με τίτλο The promise of TradeTech: Policy approaches to harness trade digitalization (Η υπόσχεση του TradeTech: Προσεγγίσεις πολιτικής για την αξιοποίηση της ψηφιοποίησης του εμπορίου), αναφέρεται στα πρότυπα GS1 και αναγνωρίζει ότι η μοναδική ταυτοποίηση προϊόντων και τοποθεσιών μπορούν να προάγουν τις εμπορικές συναλλαγές. Οι κωδικοί και τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από τον GS1, όπως GTIN (Διεθνής Κωδικός Μονάδας Εμπορίας), GPC (Διεθνής Κατηγοριοποίηση Προϊόντων) και GLN (Διεθνής Κωδικός Θέσης), αναγνωρίζονται ως λύσεις αναγνώρισης και κατηγοριοποίησης.

Μια συντονισμένη προσέγγιση από τις ρυθμιστικές αρχές και τη βιομηχανία μπορεί να αξιοποιήσει υπάρχουσες τεχνολογίες όπως για παράδειγμα την τεχνητή νοημοσύνη (AI), το Blockchain, την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT) και το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) για να διαμορφώσει το εμπόριο του μέλλοντος. Τα παγκόσμια ανοικτά πρότυπα, όπως αυτά που αναπτύσσει ο GS1, είναι, σύμφωνα με την έκθεση, απαραίτητα για την ομαλή εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών.

"Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ να αναγνωρίζουν τη δύναμη των παγκόσμιων ανοικτών προτύπων να προάγουν τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του εμπορίου. Ως οργανισμός ουδέτερων προτύπων, δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τη βιομηχανία και τις ρυθμιστικές αρχές, έτσι ώστε όλα τα εμπορικά μέρη, ανεξάρτητα από τον τομέα, να μπορούν να ανταλλάσσουν ακριβείς πληροφορίες απρόσκοπτα, για να γίνει το παγκόσμιο εμπόριο πιο αποτελεσματικό, χωρίς αποκλεισμούς και πιο βιώσιμο.", δήλωσε ο Miguel Lopera, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του GS1.

Αυτή η νέα έκθεση ακολουθεί μια άλλη πρόσφατη δημοσίευση του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με πρακτικές συστάσεις για την ευθυγράμμιση και την επιτάχυνση της εφαρμογής προτύπων στο διεθνές εμπόριο. Ο GS1 συνεργάζεται στενά με σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς για την ταχύτερη υιοθέτηση παγκόσμιων προτύπων δεδομένων.

Δείτε εδώ την έκθεση

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου

wtowef

contact rs