Νέα

HellasTrace: Μία σύγχρονη λύση για την ιχνηλασιμότητα, ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Ο GS1 Association-Greece, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των επιχειρήσεων μελών του για διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και ακρίβεια πληροφοριών για τα διακινούμενα προϊόντα, παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία HellasTrace.

Πρόκειται για μία ηλεκτρονική πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στους εμπορικούς εταίρους να λαμβάνουν πληροφορίες κατά τη διακίνηση των προϊόντων τους στην εφοδιαστική αλυσίδα και να απαντούν στα ερωτήματα Τι, Πού, Πότε και Γιατί, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών αλλά και τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών για αξιόπιστες και λεπτομερείς πληροφορίες.

Η πλατφόρμα HellasTrace έχει αναπτυχθεί με βάση το διεθνές πρότυπο EPCIS του GS1 (ISO/IEC 19987) για την καταγραφή ”γεγονότων”, δηλαδή δεδομένων που αφορούν το προϊόν μαζί με την χρονική στιγμή που αυτά συμβαίνουν, και επιτρέπει την τυποποιημένη καταγραφή τους σε προκαθορισμένα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέτοια δεδομένα μπορούν να αναφέρονται σε μια κίνηση, όπως είναι μία παραγγελία που αποστέλλεται από την αποθήκη σε ένα κατάστημα λιανικής, ή μπορούν να είναι  βήματα σε μια διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα συγκομιδή ή κατάψυξη. Ο παραπάνω συνδυασμός προσφέρει στους εμπορικούς συνεργάτες πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες για το ιστορικό του προϊόντος. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά μπορούν να κοινοποιηθούν σε άλλους εμπορικούς εταίρους, αρχές και καταναλωτές.

Η υπηρεσία HellasTrace απευθύνεται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που ήδη ακολουθούν ή επιθυμούν να αναπτύξουν στρατηγικές για την ιχνηλασιμότητα προϊόντων και θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην ελληνική αγορά για τα μέλη του GS1 Association-Greece. Εντός του έτους, αναμένεται η δημοσίευση των αποτελεσμάτων πιλοτικής εφαρμογής της που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, με ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των νωπών  φρούτων.

Περισσότερες πληροφορίες: www.gs1greece.org\hellastrace

contact rs