Νέα

Πανελλήνιο Συνέδριο Κρέατος - Συμμετέχουμε!

Το 5ο Πανελλήνιο τριήμερο Συνέδριο για το Κρέας και τα Προϊόντα του έχει σκοπό την ανάδειξη των σύγχρονων μέτρων «από τον στάβλο στο πιάτο» για την επίτευξη της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια του κρέατος και των προϊόντων του, την υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Το Συνέδριο διεξάγεται στις 3, 4 και 5 Φεβρουαρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» - Αίθουσα Ολυμπιάς, στο πλαίσιο της Έκθεσης της Zootechnia.

Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, από την παραγωγή ζωοτροφών, συστήματα σταβλισμού, εξοπλισμούς, γενετική βελτίωση, συμβατική/βιολογική εκτροφή των ζώων, υγειονομική διαχείριση, πρότυπα εκτροφής, ευζωία των ζώων, μεταφορά, σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, παραγωγή κρέατος και προϊόντων του, ζωικά υποπροϊόντα, συντήρηση, συσκευασία, επισήμανση, ιχνηλασιμότητα, βιολογικά/παραδοσιακά προϊόντα, διακίνηση, μαζική εστίαση, πώληση, διατροφικές συνήθειες, εκπαίδευση, πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, κανονιστικές απαιτήσεις, έως και την προετοιμασία αυτού του αγαθού στο πιάτο του καταναλωτή.

Το Συνέδριο έχει τεθεί υπό την Αιγίδα:
• του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
• της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας
• του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου
• του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας
• της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος

Περισσότερες πληροφορίες: www.synedriokreatos2017.gr

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

 

 ABBYY

 

contact rs