Νέα

Σεμινάριο για την ΠΕΤΕΤ

Σεμινάριο για τα μέλη της ΠΕΤΕΤ (Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων) διοργανώσαμε στα γραφεία μας στις 22 Μαϊου.

Με μεγάλη μας χαρά υποδεχτήκαμε και τους νεαρούς φοιτητές από αντίστοιχα τμήματα, που ενημερώθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες των προτύπων GS1, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το αντικείμενό τους.

contact rs