Νέα

Η σύγχρονη εποχή της κωδικοποίησης

Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο «GS1 Association – Greece», ως ο μοναδικός νόμιμος και αποκλειστικά εξουσιοδοτημένος φορέας στην Ελλάδα για την έκδοση και διαχείριση GS1 κωδικών barcodes, εγκαινιάζει μία νέα εποχή για την κωδικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει καινοτόμες και προηγμένες δυνατότητες, όπως τις υπηρεσίες GS1 Smartsearch, Membercheck, GS1 Cloud και BlockChain. Ταυτόχρονα, το GS1 Association – Greece συνδράμει στην εναρμόνιση των ελληνικών επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις κωδικοποίησης προϊόντων της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, ενθαρρύνοντας μάλιστα αυτές να γίνουν ενεργά μέλη του μέσω μίας φιλικής πολιτικής συνδρομών, που υιοθετεί, ενώ συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών στο έργο της κωδικοποίησης των νέων ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνούΕιδικότερα:

Ως γνωστόν, τα διεθνή πρότυπα GS1, εδώ και αρκετές δεκαετίες, εξασφαλίζουν ομαλότερες, ταχύτερες και λιγότερο δαπανηρές διαδικασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στα προϊόντα, διευκολύνουν την ανταλλαγή αξιόπιστων δεδομένων μεταξύ λιανεμπορίου και προμηθευτών σε παγκόσμιο επίπεδο, ενισχύουν την ασφάλεια μεταξύ των συναλλαγών και πλέον χαρακτηρίζονται ως επιβεβλημένα εργαλεία για τη σύγχρονη επιχείρηση.

Δεδομένης μάλιστα της διεθνώς αναγνωρισμένης συμβολής των πρότυπων GS1 στην αναγνωρισιμότητα, ασφάλεια και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, το Υπουργείο Οικονομικών επέλεξε τη συνεργασία με το GS1 Association – Greece για την έκδοση νέων barcodes στις ταινίες φορολογίας των καπνικών προϊόντων, οι οποίες κυκλοφορούν ήδη στην αγορά από τον Φεβρουάριο του 2017, προωθώντας με αυτό τον τρόπο την πάταξη του λαθρεμπορίου καπνού στην Ελλάδα.

Επιπλέον, για την εξασφάλιση της βέλτιστης διακίνησης προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά, το GS1 Association Greece, σε συνεργασία με τον διεθνή φορέα «GS1 AISBL» («ο GS1») ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν αριθμούς barcodes στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ότι εφόσον οι αριθμοί αυτοί εκδόθηκαν από την εταιρία «520 BARCODE HELLAS Α.Ε.» από το έτος 2008 κι εφεξής, οπότε και αποβλήθηκε η εν λόγω εταιρία από μέλος του ως άνω διεθνούς φορέα, δεν έχουν εκδοθεί από αρμόδιο φορέα GS1 ούτε σύμφωνα με τα πρότυπα GS1 και ως εκ τούτου δεν είναι εξουσιοδοτημένοι εντός του συστήματος GS1 και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του. Συνεπώς, ο GS1 δεν μπορεί να εγγυηθεί την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και μοναδικότητα αυτών των αριθμών barcodes.

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αριθμούς barcodes που εκδόθηκαν πριν το 2008 από την εταιρία «520 BARCODE HELLAS A.E.» (τότε γνωστή ως «GS1 HELLAS A.E.») και μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει μέλη του μοναδικού, ελληνικού φορέα GS1, δηλαδή του GS1 Association – Greece, αυτοί οι κωδικοί barcode δεν γίνονται δεκτοί σε οιαδήποτε τωρινά ή μελλοντικά μητρώα και υπηρεσίες που λειτουργεί ο GS1 (GEPIR, GDSN, Cloud κα).

Τέλος, κατανοώντας τη δύσκολη εποχή που διανύουμε, η Γενική Συνέλευση των μελών του GS1 Association - Greece αποφάσισε να υιοθετήσει μία καινούρια πολιτική συνδρομών για τις επιχειρήσεις, που θα εγγραφούν μέλη του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 και ήδη χρησιμοποιούν κωδικούς δομής GS1, παρέχοντας δωρεάν σε αυτές, την εγγραφή και την πρώτη ετήσια συνδρομή. Με αυτό τον τρόπο, δίνει την ευκαιρία σε ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις να εισέλθουν στη σύγχρονη εποχή της κωδικοποίησης, ώστε τα προϊόντα τους να διακινούνται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας τις πλέον εξελιγμένες υπηρεσίες και πρότυπα που θεσπίζει ο GS1 και διαχειρίζεται το GS1 Association - Greece.     

 GS1AssociationGreece logo

contact rs