Επικοινωνία

 

Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για τη Διαχείριση των Διεθνών Προτύπων GS1
GS1 Association Greece

Αλεξιουπόλεως 32, 16452 Αργυρούπολη
Τηλ: 210 9904260
Fax: 210 9904271
Email: info@gs1greece.org