Η ιχνηλασιμότητα συμβάλλει στην ασφάλεια των ασθενών

Η ανησυχία για την ασφάλεια των ασθενών και τη γνησιότητα των φαρμακευτικών σκευασμάτων είναι όλο και πιο έντονη σε όλο τον κόσμο και η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας είναι απαραίτητη για τον έλεγχο των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ο ασθενής.

Ο GS1 καθοδηγεί τον κλάδο προς τη χρήση προτύπων για την ταυτοποίηση, τη συλλογή δεδομένων και την ανταλλαγή πληροφοριών, τα οποία θα προσφέρουν βελτίωση στη διαχείριση, τη διανομή και την ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων σε διάφορες διαδικασίες, είτε στην αλυσίδα εφοδιασμού είτε εντός των νοσοκομείων.

Αντιμέτωποι με αυτή την παγκόσμια ανάγκη να διασφαλίζεται ολοένα και περισσότερο η ασφάλεια των ασθενών, όλοι όσοι εμπλέκονται στον τομέα της υγείας, από τους ρυθμιστικούς φορείς μέχρι τους κατασκευαστές, τους διανομείς και τους παρόχους υγείας, έχουν συζητήσει και υιοθετήσει παγκόσμια πρότυπα για την εναρμόνιση των διαδικασιών και την ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Για παράδειγμα, η ιχνηλασιμότητα φαρμάκων σε αρκετές χώρες είναι υποχρεωτική και υφίστανται ρυθμίσεις και κανονισμοί από τους αρμόδιους φορείς, ενώ σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 70 χώρες συζητούν ή/και εφαρμόζουν την ιχνηλασιμότητα φαρμάκων με τη χρήση του προτύπου GS1.

Το συνιστώμενο πρότυπο ταυτοποίησης είναι ο κωδικός GTIN - ο οποίος ταυτοποιεί αναμφισβήτητα το προϊόν, και το πρότυπο αυτόματης συλλογής δεδομένων είναι το σύμβολο GS1 DataMatrix, το οποίο ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες του κλάδου, δεδομένου ότι είναι μικρό και επιτρέπει την κωδικοποίηση διαφόρων πληροφοριών σε έναν ενιαίο κωδικό.

Η Ελλάδα, υπαγόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ρυθμίσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν τη χρήση των προτύπων GS1.

GS1 Symbol Zoom In RGB 2015 04 16

Δείτε ακόμη...

contact rs