Εξαγωγές στη Δανία - Dansk Retursystem και σήμανση προϊόντων

Image

Το ανταποδοτικό σύστημα της Δανίας αναφορικά με τις συσκευασίες ποτών, ρυθμίζεται με νομοθετική διάταξη βάσει του νόμου περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Υπεύθυνος φορέας είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τροφίμων, το οποίο με βάση τις περιβαλλοντικές αξιολογήσεις, ορίζει με νομοθετική διάταξη τα ποτά και τις συσκευασίες στις οποίες οι παραγωγοί πρέπει να τοποθετούν το ειδικό σήμα, ποιος πρέπει να δέχεται τα άδεια μπουκάλια και κουτιά που επιστρέφουν οι καταναλωτές και πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση για το σύστημα κατάθεσης και επιστροφής. Από το 2002, η Dansk Retursystem έχει το αποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας του ανταποδοτικού συστήματος.

Το ανταποδοτικό σύστημα αφορά τόσο συσκευασίες μίας χρήσης που μπορούν να ανακυκλωθούν όσο και επαναγεμιζόμενες συσκευασίες που πλένονται και γεμίζονται ξανά. Μεταξύ άλλων, ποτά που πρέπει να καταγράφονται στο ανταποδοτικό σύστημα της Δανίας είναι:

  • Μπύρα
  • Ανθρακούχα ποτά (όπως αναψυκτικά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ 0-0,5%)
  • Άλλα προϊόντα ποτών που έχουν υποστεί ζύμωση (όπως μηλίτης με περιεκτικότητα σε αλκοόλ μικρότερη από 10%)
  • Προϊόντα μίξης στα οποία οινοπνευματώδη ποτά, κρασί ή άλλα προϊόντα ζύμωσης αναμειγνύονται με άλλα ποτά, όπως αναψυκτικά, μηλίτη ή χυμούς (όπως αλκοολούχα αναψυκτικά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 0,5% αλλά όχι άνω του 10%)

Οι επιχειρήσεις που εισάγουν ή παράγουν ποτά που εντάσσονται στο ανταποδοτικό σύστημα της Δανίας, πρέπει να εγγράφουν την εταιρεία και τα ποτά στο Dansk Retursystem.

Για την εγγραφή προϊόντων στο σύστημα Dansk Retursystem, ζητούμενο είναι η ύπαρξη κωδικού GS1 GTIN.

Ο διεθνής οργανισμός GS1 είναι ο μοναδικός αναγνωρισμένος φορέας παγκοσμίως για την έκδοση κωδικών GTIN.

Τι είναι ο κωδικός GTIN;

 

Image

Ο διεθνής κωδικός GTIN προσδιορίζει μοναδικά ένα προϊόν προκειμένου αυτό να διακινηθεί οπουδήποτε στον κόσμο και με οποιονδήποτε τρόπο. Ακολουθεί το προϊόν σε όλη τη διαδρομή του στην εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή του έως και τη διάθεσή του στον τελικό καταναλωτή, χωρίς ποτέ να αλλάζει.

Image

Οι κωδικοί GTIN βρίσκονται κάτω από τα barcodes σχεδόν σε κάθε προϊόν στον κόσμο και γι' αυτό συχνά αποκαλούνται "κωδικοί barcodes". Είναι επίσης γνωστοί και με την προηγούμενη ονομασία τους, EAN ή UPC. 

Πότε ένα GTIN είναι έγκυρο;

 

Verified by GS1

Τα εταιρικά προθέματα GS1 και οι κωδικοί GTIN εκδίδονται αποκλειστικά από τον GS1 Global και τα εθνικά γραφεία GS1 ανά τον κόσμο, που αποτελούν και την μοναδική έγκυρη πηγή για τη διαχείριση και έκδοση κωδικών GS1 και barcodes.

Οι κωδικοί GTIN καταχωρούνται στο Verified by GS1, προκειμένου να είναι δυνατή η αναζήτηση και επιβεβαίωση της εγκυρότητάς τους από κάθε ενδιαφερόμενο παντού στον κόσμο.

GS1 Symbol Combined Learning RGB 2016 09 08 1

Έχετε ήδη κωδικό GTIN και θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε για πιστοποίηση;

Ελέγξτε εάν είναι καταχωρημένος και ενεργός στο Verified by GS1.

This image for Image Layouts addon

Θέλετε κι εσείς να χρησιμοποιήσετε διεθνή πρότυπα αναγνώρισης;

Ο GS1 είναι ο μόνος οργανισμός που δημιουργεί παγκόσμια έγκυρα GTIN ή GLN και τους σχετικούς γραμμωτούς κώδικες EAN/UPC, για να προσδιορίζει μοναδικά τα προϊόντα ή τις θέσεις σας.

Στην Ελλάδα, νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας του είναι ο GS1 Association Greece, που δημιουργήθηκε και διοικείται από επιχειρήσεις-χρήστες των προτύπων GS1 και είναι υπεύθυνος για την απόδοση κωδικών με προθέματα 520 & 521.

contact rs