Εξαγωγές στη Γερμανία - DPG και υποχρεωτικές σημάνσεις

Image

Στη Γερμανία, ο  νόμος για την εμπορία ποτών σε συσκευασίες μιας χρήσης, που  ισχύει από το 2019, ορίζει την επιβολή ανταποδοτικού ποσού εγγύησης σε κάθε συσκευασία ώστε αυτές  να μπορούν να επιστραφούν από τους καταναλωτές στα σημεία πώλησης. Με την επιστροφή της συσκευασίας, οι καταναλωτές λαμβάνουν αντίστοιχα το ποσό που κατέβαλαν ως εγγύηση κατά την αγορά τους.

Προκειμένου να καθιερωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, οι ενώσεις του εμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων ίδρυσαν το 2005 την DPG (Deutsche Pfandsystem GmbH), η οποία παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες στο σύστημα, το νομικό και οργανωτικό πλαίσιο για τη λεγόμενη "εκκαθάριση εγγυήσεων".

Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς ποτών που συμμετάσχουν στο σύστημα DPG αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ταυτοποιούν μοναδικά τις συσκευασίες ποτών μιας χρήσης με τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης GTIN (ανά είδος) ο οποίος αναπαρίσταται ως γραμμωτός κώδικας barcode και αποδίδεται από τον οργανισμό GS1 και τα κατά τόπους εθνικά γραφεία GS1. Επιπλέον, στη βάση δεδομένων του συστήματος DPG, όλοι οι συμμετέχοντες που είναι αρχικοί διανομείς ποτών στη χώρα, εγγράφονται με τον διεθνή κωδικό GLN (Global Location Number), που τους χαρακτηρίζει μοναδικά, λειτουργώντας σαν δακτυλικό αποτύπωμα για τις επιχειρήσεις.

Έτσι, τα προϊόντα που στην συσκευασία τους φέρουν την ειδική σήμανση DPG, που εκτυπώνεται με ειδικές προδιαγραφές μελάνης, αντιστοιχίζονται με μοναδικό τρόπο σε έναν συγκεκριμένο κατασκευαστή ή εισαγωγέα, τα μηχανήματα επιστροφής και οι εγκαταστάσεις διαλογής διαβάζουν τον κωδικό GTIN και δημιουργούν ένα ηλεκτρονικό αρχείο δεδομένων που περιέχει όλες τις βασικές πληροφορίες για το προϊόν και η συσκευασία οδηγείται για περαιτέρω επεξεργασία ή ανακύκλωση.

Η εγκυρότητα των κωδικών GTIN και GLN επιβεβαιώνεται από την υπηρεσία Verified by GS1.

Image
Image

Τι είναι ο κωδικός GTIN;

 

Image

Ο διεθνής κωδικός GTIN προσδιορίζει μοναδικά ένα προϊόν προκειμένου αυτό να διακινηθεί οπουδήποτε στον κόσμο και με οποιονδήποτε τρόπο. Ακολουθεί το προϊόν σε όλη τη διαδρομή του στην εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή του έως και τη διάθεσή του στον τελικό καταναλωτή, χωρίς ποτέ να αλλάζει.

Image

Οι κωδικοί GTIN βρίσκονται κάτω από τα barcodes σχεδόν σε κάθε προϊόν στον κόσμο και γι' αυτό συχνά αποκαλούνται "κωδικοί barcodes". Είναι επίσης γνωστοί και με την προηγούμενη ονομασία τους, EAN ή UPC. 

Τι είναι ο κωδικός GLN;

 

Image

Ο διεθνής κωδικός θέσης GLN μοιάζει με δακτυλικό αποτύπωμα σε εθνικές και διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. 

Image

Με τον GLN, εταιρείες και τμήματα εταιρειών, όπως χώροι παραγωγής ή αποθήκες, μπορούν να αναγνωριστούν με μοναδικό τρόπο. Αποτελείται από 13 ψηφία και είναι το κλειδί για την αποθήκευση πληροφοριών για μία εταιρία, σε βάσεις δεδομένων.

Πότε ένα GTIN ή GLN είναι έγκυρο;

 

Verified by GS1

Τα εταιρικά προθέματα GS1 και οι κωδικοί GLN εκδίδονται αποκλειστικά από τον GS1 Global και τα εθνικά γραφεία GS1 ανά τον κόσμο, που αποτελούν και την μοναδική έγκυρη πηγή για τη διαχείριση και έκδοση κωδικών GS1 και barcodes.

Οι κωδικοί GTIN και GLN καταχωρούνται στο Verified by GS1, προκειμένου να είναι δυνατή η αναζήτηση και επιβεβαίωση της εγκυρότητάς τους από κάθε ενδιαφερόμενο παντού στον κόσμο.

GS1 Symbol Combined Learning RGB 2016 09 08 1

Έχετε ήδη κωδικό GTIN ή GLN και θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε για πιστοποίηση;

Ελέγξτε εάν είναι καταχωρημένος και ενεργός στο Verified by GS1.

This image for Image Layouts addon

Θέλετε κι εσείς να χρησιμοποιήσετε διεθνή πρότυπα αναγνώρισης;

Ο GS1 είναι ο μόνος οργανισμός που δημιουργεί παγκόσμια έγκυρα GTIN ή GLN και τους σχετικούς γραμμωτούς κώδικες EAN/UPC, για να προσδιορίζει μοναδικά τα προϊόντα ή τις θέσεις σας.

Στην Ελλάδα, νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας του είναι ο GS1 Association Greece, που δημιουργήθηκε και διοικείται από επιχειρήσεις-χρήστες των προτύπων GS1 και είναι υπεύθυνος για την απόδοση κωδικών με προθέματα 520 & 521.

contact rs