Πιστοποίηση GLOBALG.A.P.

Ιχνηλασιμότητα μέσω της πιστοποίησης GLOBALG.A.P. με κλειδί αναζήτησης τον κωδικό GLN

Η GLOBALG.A.P. ασχολείται με έξυπνες λύσεις για τη διασφάλιση αγροκτημάτων και αναπτύχθηκε από την FoodPLUS GmbH στην Κολωνία της Γερμανίας, με τη συνεργασία παραγωγών, λιανοπωλητών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών από όλη τη βιομηχανία τροφίμων. Αυτές οι λύσεις περιλαμβάνουν μια σειρά προτύπων για ασφαλείς, κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες γεωργικές πρακτικές. Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο GLOBALG.A.P. πρότυπο είναι το Integrated Farm Assurance (IFA), που ισχύει για φρούτα και λαχανικά, υδατοκαλλιέργεια, ανθοκομία, κτηνοτροφία και άλλα. Αυτό το πρότυπο αποτελεί επίσης τη βάση για την ετικέτα GGN για πιστοποιημένη, υπεύθυνη γεωργία και διαφάνεια.

Η βάση δεδομένων GLOBALG.A.P. είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που αποθηκεύει και συνδέει τα δεδομένα αξιολόγησης και πιστοποίησης περισσότερων από 200.000 αγροκτημάτων σε περισσότερες από 135 χώρες, καθιστώντας την μια από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές πηγές για επικυρωμένα δεδομένα αγροκτημάτων, σχετικά με την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των τροφίμων. Περισσότεροι από 155 εγκεκριμένοι φορείς πιστοποίησης σε όλο τον κόσμο, το χρησιμοποιούν για την εγγραφή και τη διαχείριση των δεδομένων πιστοποίησης των πελατών τους.

Οι αξιόπιστες πληροφορίες πιστοποίησης που συνδέονται με άλλα δεδομένα ιχνηλασιμότητας στην τροφική αλυσίδα είναι το κλειδί για τη σωστή διαχείριση ποιότητας, ενώ οι καινοτόμες και ευέλικτες λύσεις πληροφορικής της GLOBALG.A.P. συνδέονται αποτελεσματικά με τα υπάρχοντα συστήματα πληροφορικής για παραγωγούς, οργανισμούς μάρκετινγκ, χονδρέμπορους και εμπόρους λιανικής. 

Image

Ο ρόλος του GLN στη διαδικασία πιστοποίησης GLOBALG.A.P.

Ο αριθμός GLOBALG.A.P. (GGN) είναι ένας 13ψήφιος αριθμός που προσδιορίζει μοναδικά κάθε παραγωγό και μεμονωμένο μέλος μιας ομάδας παραγωγών στη βάση δεδομένων GLOBALG.A.P. Το σύστημα παρέχει άμεση και πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα εγγραφής και κατάστασης κάθε παραγωγού και προϊόντος για όλες τις επιλογές. Το GGN συμπίπτει με τον Διεθνή Κωδικό Θέσης GS1 GLN (Global Location Number), μοναδικός εκδότης του οποίου είναι ο διεθνής οργανσμός GS1 και οι εθνικοί οργανισμοί μέλη του ανά τον κόσμο.

Επικύρωση και άμεση επιβεβαίωση

Η βάση δεδομένων GLOBALG.A.P είναι το διαδικτυακό εργαλείο επικύρωσης πιστοποιητικών, το οποίο χρησιμοποιείται πλέον καθημερινά από τους λιανοπωλητές και τους εμπόρους. Ένα πιστοποιητικό που δεν μπορεί να βρεθεί, θεωρείται αμέσως άκυρο. Το σύστημα εξασφαλίζει άμεση και πλήρη προσβασιμότητα στα δεδομένα εγγραφής και κατάστασης κάθε παραγωγού και προϊόντος για όλες τις επιλογές, ώστε να υπάρχει διαφάνεια στις πληροφορίες.

GS1 Symbol Combined Learning RGB 2016 09 08 1

Έχετε ήδη κωδικό GLN και θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε για πιστοποίηση;

Ελέγξτε εάν είναι καταχωρημένος και ενεργός στο Verified by GS1.

Τι είναι ο κωδικός GLN;

 

Image

Ο διεθνής κωδικός θέσης GLN μοιάζει με δακτυλικό αποτύπωμα σε εθνικές και διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. 

Image

Με τον GLN, εταιρείες και τμήματα εταιρειών, όπως χώροι παραγωγής ή αποθήκες, μπορούν να αναγνωριστούν με μοναδικό τρόπο. Αποτελείται από 13 ψηφία και είναι το κλειδί για την αποθήκευση πληροφοριών για μία εταιρία, σε βάσεις δεδομένων.

Image

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης GLOBALG.A.P. ο κωδικός GLN προσδιορίζει μοναδικά κάθε παραγωγό και μεμονωμένο μέλος μιας ομάδας παραγωγών, στη βάση δεδομένων GLOBALG.A.P.

Πότε ένα GLN είναι έγκυρο;

 

Verified by GS1

Τα εταιρικά προθέματα GS1 και οι μεμονωμένοι κωδικοί GLN εκδίδονται αποκλειστικά από τον GS1 Global και τα εθνικά γραφεία GS1 ανά τον κόσμο, που αποτελούν και την μοναδική έγκυρη πηγή για τη διαχείριση και έκδοση κωδικών GS1 και barcodes.

Οι κωδικοί GLN καταχωρούνται στο Verified by GS1 μαζί με τα στοιχεία της θέσης που αναγνωρίζουν, προκειμένου να είναι δυνατή η αναζήτηση και επιβεβαίωση της εγκυρότητάς τους από κάθε ενδιαφερόμενο παντού στον κόσμο.

Μητρώο GLN

Ο GS1 Association-Greece τηρεί Μητρώο GLN παρέχοντας ταυτόχρονα τις γεωδαιτικές τους συντεταγμένες, προκειμένου να διευκολύνει τις αναζητήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων με επιπλέον κριτήρια αναζήτησης και να είναι σε θέση να συμπεριλάβει τυχόν επιπλέον πληροφορίες απαιτούνται για λόγους παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, ιχνηλασιμότητας, πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς, κ.ά.

Χρειάζομαι GLN

Εάν δεν έχετε την ανάγκη κωδικοποίησης προϊόντων και χρειάζεστε μόνο να κωδικοποιήσετε θέσεις, τότε μπορεί να σας αποδοθεί ένας ή περισσότεροι μεμονωμένοι κωδικοί GLN απευθείας από τον GS1 Association-Greece.

 

contact rs