Πιστοποίηση IFS Food και υποχρέωση για κωδικό GLN

Τα πιστοποιητικά IFS χρησιμοποιούν τον κωδικό GLN για την επιβεβαίωση της εγκυρότητάς τους

Το πρότυπο IFS Food, ήδη από την 1η Ιουλίου 2021, έχει εισάγει την υποχρέωση για τις επιχειρήσεις εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και του Ηνωμένου Βασιλείου να διαθέτουν GLN (Global Location Number), δηλαδή διεθνή κωδικό θέσης.

O οργανισμός IFS θέλησε να χρησιμοποιήσει ένα πρότυπο που είναι ήδη παγκοσμίως γνωστό στη βιομηχανία καταναλωτικών αγαθών, προκειμένου να είναι σε θέση να εντοπίζει μοναδικά όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αποφάσισε λοιπόν να εισάγει την απαίτηση ύπαρξης κωδικού GLN με σκοπό να απλοποιηθεί η επικοινωνία μεταξύ προμηθευτών και λιανεμπορίου, καθώς επίσης να βελτιστοποιήσει περαιτέρω την ασφάλεια και τη δυνατότητα επαλήθευσης της εγκυρότητας των πιστοποιητικών IFS.

Για τις επιχειρήσεις, ο κωδικός GLN αποτελεί ένα επιπλέον χαρακτηριστικό για να αποδεικνύουν στους εμπορικούς συνεργάτες τους την αυθεντικότητα του πιστοποιητικού IFS και συνεπώς τη συμμόρφωσή τους με τα υψηλότερα πρότυπα.

Ο διεθνής οργανισμός GS1 είναι ο μοναδικός αναγνωρισμένος φορέας παγκοσμίως για την έκδοση κωδικών GLN.

Image

Τι είναι ο κωδικός GLN;

 

Image

Ο διεθνής κωδικός θέσης GLN μοιάζει με δακτυλικό αποτύπωμα σε εθνικές και διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. 

Image

Με τον GLN, εταιρείες και τμήματα εταιρειών, όπως χώροι παραγωγής ή αποθήκες, μπορούν να αναγνωριστούν με μοναδικό τρόπο. Αποτελείται από 13 ψηφία και είναι το κλειδί για την αποθήκευση πληροφοριών για μία εταιρία, σε βάσεις δεδομένων.

Image

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης IFS, ο κωδικός GLN προσδιορίζει τη θέση για την οποία ζητείται πιστοποιητικό. Δεδομένου ότι ένας GLN μπορεί να αποδοθεί σε μία μόνο τοποθεσία, απαιτείται τουλάχιστον ένας ξεχωριστός GLN ανά τοποθεσία πιστοποίησης.

Image

 Ο ρόλος του GLN στη διαδικασία πιστοποίησης IFS

Το GLN εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα της έκθεσης αξιολόγησης καθώς επίσης και στο πιστοποιητικό IFS Food. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, ο επιθεωρητής ελέγχει όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες που εμφανίζονται στην έκθεση αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού GLN. 
 
Η επικύρωση του κωδικού GLN, μέχρι πρόσφατα, γινόταν είτε με τον έλεγχο πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από τον GS1 για την επιχείρηση, είτε με απευθείας online αναζήτησή του στο παγκόσμιο μητρώο GEPIR.
 
Στο εξής, δεδομένης της κατάργησης του μητρώου GEPIR και της αντικατάστασής του από το Verified by GS1, oι ελεγκτές θα χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Verified by GS1 για να επαληθεύουν την επωνυμία της εταιρείας και τη διεύθυνση της τοποθεσίας βάσει του GLN. Τα στοιχεία της εταιρείας στο πιστοποιητικό IFS πρέπει να συμφωνούν ακριβώς με τα στοιχεία του Verified by GS1.

Η καταχώριση του κωδικού GLN στο Verified by GS1 επιβεβαιώνει την αυθεντικότητά του

Το Verified by GS1 είναι μία παγκόσμια λύση, που παρέχει πρόσβαση σε ποιοτικά και αξιόπιστα δεδομένα, ώστε επιχειρηματικοί εταίροι και φορείς να αποκτούν με απλό και γρήγορο τρόπο, μοναδικές, ακριβείς και επαληθεύσιμες πληροφορίες για προϊόντα, εταιρίες και τοποθεσίες.

Με το Verified by GS1, εταιρείες και οι τοποθεσίες τους μπορούν να αναζητηθούν μέσω του αντίστοιχου GLN. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιβεβαιωθεί εάν κάποιος είναι ο πραγματικός κάτοχος του κωδικού GLN που αναφέρεται στο πιστοποιητικό.

Για να χρησιμοποιήσει μία επιχείρηση έναν κωδικό GLN για πιστοποίηση IFS, πρέπει αυτός να είναι εγγεγραμμένος και ενεργός στο Verified by GS1. Επιπλέον, η επωνυμία της επιχείρησης και η διεύθυνσή της πρέπει να αντιστοιχούν επακριβώς στις πληροφορίες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό. Μόνο με αυτόν τον τρόπο ο IFS και οι εμπορικοί συνεργάτες μπορούν να επαληθεύσουν την αυθεντικότητα του GLN και συνεπώς του πιστοποιητικού IFS.

GS1 Symbol Combined Learning RGB 2016 09 08 1

Έχετε ήδη κωδικό GLN και θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε για πιστοποίηση;

Ελέγξτε εάν είναι καταχωρημένος και ενεργός στο Verified by GS1.

Χρειάζομαι GLN

Ο GLN είναι ένας μοναδικός διεθνής 13ψήφιος κωδικός.

Με την εγγραφή σας και την απόδοση εταιρικού προθέματος GS1, σας αποδίδεται αυτόματα ο πρώτος διαθέσιμος κωδικός από το εταιρικό σας πρόθεμα ως κύριο GLN της επιχείρησης, συνδεόμενο με τη νομική οντότητα και κατ' επέκταση με την έδρα σας.

Εάν έχετε ήδη εταιρικό πρόθεμα GS1 και χρειάζεστε νέο κωδικό GLN, μπορείτε να δεσμεύσετε τον επόμενο διαθέσιμο κωδικό σας ως GLN απευθείας μέσα από την Περιοχή Μελών επιλέγοντας Διαχείριση/Στοιχεία Μέλους/Κωδικοποίησης Θέσεων GLN/ Προσθήκη.

Εάν δεν έχετε την ανάγκη κωδικοποίησης προϊόντων και χρειάζεστε μόνο να κωδικοποιήσετε θέσεις, τότε μπορεί να σας αποδοθεί ένας ή περισσότεροι μεμονωμένοι κωδικοί GLN απευθείας από τον GS1 Association-Greece.

 

contact rs