Πιστοποίηση IFS Food και υποχρέωση για κωδικό GLN

Τα πιστοποιητικά IFS γίνονται ακόμη πιο ασφαλή με τον κωδικό GLN

Η νέα έκδοση του προτύπου IFS Food (version 7) εισάγει την υποχρέωση για τις επιχειρήσεις εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και του Ηνωμένου Βασιλείου να διαθέτουν GLN (Global Location Number), δηλαδή διεθνή κωδικό θέσης.

O οργανισμός IFS θέλησε να χρησιμοποιήσει ένα πρότυπο που είναι ήδη παγκοσμίως γνωστό στη βιομηχανία καταναλωτικών αγαθών, προκειμένου να είναι σε θέση να εντοπίζει μοναδικά όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αποφάσισε λοιπόν να εισάγει την απαίτηση ύπαρξης κωδικού GLN με σκοπό να απλοποιηθεί η επικοινωνία μεταξύ προμηθευτών και λιανεμπορίου, καθώς επίσης να βελτιστοποιήσει περαιτέρω την ασφάλεια και τη δυνατότητα επαλήθευσης της εγκυρότητας των πιστοποιητικών IFS.

Για τις επιχειρήσεις, ο κωδικός GLN αποτελεί ένα επιπλέον χαρακτηριστικό για να αποδεικνύουν στους εμπορικούς συνεργάτες τους την αυθεντικότητα του πιστοποιητικού IFS και συνεπώς τη συμμόρφωσή τους με τα υψηλότερα πρότυπα.

Ο διεθνής οργανισμός GS1 είναι ο μοναδικός αναγνωρισμένος φορέας παγκοσμίως για την έκδοση κωδικών GLN.

Image

Τι είναι ο κωδικός GLN;

 

Image

Ο διεθνής κωδικός θέσης GLN μοιάζει με δακτυλικό αποτύπωμα σε εθνικές και διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. 

Image

Με τον GLN, εταιρείες και τμήματα εταιρειών, όπως χώροι παραγωγής ή αποθήκες, μπορούν να αναγνωριστούν με μοναδικό τρόπο. Αποτελείται από 13 ψηφία και είναι το κλειδί για την αποθήκευση πληροφοριών για μία εταιρία, σε βάσεις δεδομένων.

Image

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης IFS, ο κωδικός GLN προσδιορίζει τη θέση για την οποία ζητείται πιστοποιητικό. Δεδομένου ότι ένας GLN μπορεί να αποδοθεί σε μία μόνο τοποθεσία, απαιτείται τουλάχιστον ένας ξεχωριστός GLN ανά τοποθεσία πιστοποίησης.

Image

 Ο ρόλος του GLN στη διαδικασία πιστοποίησης IFS

Το GLN εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα της έκθεσης αξιολόγησης καθώς επίσης και στο πιστοποιητικό IFS Food. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, ο επιθεωρητής ελέγχει όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες που εμφανίζονται στην έκθεση αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού GLN. Η επικύρωση του κωδικού GLN πραγματοποιείται είτε με απευθείας online αναζήτησή του στο παγκόσμιο μητρώο GEPIR είτε με τον έλεγχο πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από τον GS1 για την επιχείρηση.

icon top tip 7
Από την 1η Ιουλίου 2021, η συμμόρφωση με τη νέα έκδοση και ως εκ τούτου η ύπαρξη κωδικού GLN είναι υποχρεωτική, προκειμένου οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν την πιστοποίηση IFS Food.

Η καταχώριση του κωδικού GLN στο GEPIR επιβεβαιώνει την αυθεντικότητά του

Το GEPIR είναι το παγκόσμιο μητρώο του GS1, στο οποίο οι εταιρείες και οι τοποθεσίες τους μπορούν να αναζητηθούν μέσω του αντίστοιχου GLN. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιβεβαιωθεί εάν κάποιος είναι ο πραγματικός κάτοχος του κωδικού GLN που αναφέρεται στο πιστοποιητικό.

Για να χρησιμοποιήσει μία επιχείρηση έναν κωδικό GLN για πιστοποίηση IFS, πρέπει αυτός να είναι εγγεγραμμένος και ενεργός στο GEPIR. Οι κωδικοί GLN βρίσκονται καταχωρημένοι στο μητρώο GEPIR ως ενεργοί, για όσο διάστημα μία επιχείρηση παραμένει μέλος του GS1. Επιπλέον, η επωνυμία της επιχείρησης και η διεύθυνσή της πρέπει να αντιστοιχούν επακριβώς στις πληροφορίες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό. Μόνο με αυτόν τον τρόπο ο IFS και οι εμπορικοί συνεργάτες μπορούν να επαληθεύσουν την αυθεντικότητα του GLN και συνεπώς του πιστοποιητικού IFS.

GS1 Symbol Combined Learning RGB 2016 09 08 1

Έχετε ήδη κωδικό GLN και θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε για πιστοποίηση;

Ελέγξτε εάν είναι καταχωρημένος και ενεργός στο GEPIR.

Χρειάζομαι GLN

Ο GLN είναι ένας μοναδικός διεθνής 13ψήφιος κωδικός.

Με την εγγραφή σας και την απόδοση εταιρικού προθέματος GS1, σας αποδίδεται αυτόματα ο πρώτος διαθέσιμος κωδικός από το εταιρικό σας πρόθεμα ως κύριο GLN της επιχείρησης, συνδεόμενο με τη νομική οντότητα και κατ' επέκταση με την έδρα σας.

Εάν έχετε ήδη εταιρικό πρόθεμα GS1 και χρειάζεστε νέο κωδικό GLN, μπορείτε να δεσμεύσετε τον επόμενο διαθέσιμο κωδικό σας ως GLN απευθείας μέσα από την Περιοχή Μελών επιλέγοντας Διαχείριση/Στοιχεία Μέλους/Κωδικοποίησης Θέσεων GLN/ Προσθήκη.

Εάν δεν έχετε την ανάγκη κωδικοποίησης προϊόντων και χρειάζεστε μόνο να κωδικοποιήσετε θέσεις, τότε μπορεί να σας αποδοθεί ένας ή περισσότεροι μεμονωμένοι κωδικοί GLN απευθείας από τον GS1 Association-Greece.

 

contact rs