Παραδείγματα εφαρμογής των προτύπων GS1 στον τομέα της Υγείας

Βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας της περίθαλψης στο Εθνικό Κέντρο Κληρονομικών Διαταραχών Πήξης Αίματος του Νοσοκομείου St. James, Ιρλανδία

Μια αναποτελεσματική διαδικασία ανάκλησης μολυσμένης φαρμακευτικής αγωγής πλάσματος αίματος για την αιμοφιλία, οδήγησε το Εθνικό Κέντρο Κληρονομικών Διαταραχών Πήξης Αίματος του νοσοκομείου St. James στην Ιρλανδία να υιοθετήσει τα Πρότυπα GS1 ως μέρος της πρωτοβουλίας τους για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. Η ενέργεια αυτή επέτρεψε την πλήρη ιχνηλασιμότητα αυτών των σκευασμάτων αλλά και των ασθενών που τα δέχθηκαν.

Αποτελέσματα

 • Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ αποθέματος φαρμάκων αφαιρέθηκαν από την εφοδιαστική αλυσίδα.
 • Η σπατάλη προϊόντων που ανέρχονταν σε 90,216 ευρώ μηδενίστηκε μέσα σε ένα χρόνο εφαρμογής του Συστήματος GS1.
 • Σφάλματα εγγράφων μηδενιστήκαν μέσα σε ένα χρόνο από την εφαρμογή του συστήματος.
 • Η ταυτοποίηση των φαρμάκων και της θέσης τους πραγματοποιήθηκε σε ποσοστό 100%, μέσα σε 10 λεπτά, κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πλασματικής ανάκλησης.

Διασφάλιση ιχνηλασιμότητας χειρουργικών εργαλείων στο Νοσοκομείο Robert  Ballanger, Γαλλία

Το Νοσοκομείο Robert Ballanger στη Γαλλία εφάρμοσε τα Πρότυπα GS1 για την αναγνώριση και ιχνηλάτηση των χειρουργικών εργαλείων από τον ασθενή μέχρι και τη διαδικασία της αποστείρωσης.

Αποτελέσματα

 • Δυνατή η ιχνηλάτηση των χειρουργικών εργαλείων μέχρι και το επίπεδο των ασθενών στους οποίους χρησιμοποιήθηκαν.
 • Δυνατότητα χρήσης εργαλείων από άλλα νοσοκομεία, διαχείρισή τους από τις ίδιες εγκαταστάσεις και επιστροφή με ακρίβεια στο κάθε ένα νοσοκομείο ξεχωριστά.
 • Το νοσηλευτικό προσωπικό διέθεσε πάλι όλο του το χρόνο στη φροντίδα των ασθενών αφού τα χειρουργικά εργαλεία μπορούν να ανασκευαστούν και από μη νοσηλευτικό προσωπικό.
 • Οι αστοχίες στις συνθέσεις χειρουργικών εργαλείων μειώθηκαν από το 8% σε 0%.

Αποτροπή Σφαλμάτων στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής στην ομάδα Νοσοκομείων Gelre, Ολλανδία

Τα Νοσοκομεία του Gelre έχουν αναβαθμίσει τα συστήματα τους εσωτερικά ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με τα Πρότυπα GS1.

Αποτελέσματα

 • Μείωση σφαλμάτων στη διανομή φαρμάκων κατά 74%

Βελτίωση της ιχνηλασιμότητας στα χειρουργεία του νοσοκομείου Bernhoven, Ολλανδία

Το νοσοκομείο του Bernhoven στην Ολλανδία έχει αξιοποιήσει τα GS1 barcodes που εφαρμόζονται από τους προμηθευτές στους στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα έτσι ώστε να διαχειρίζεται καλύτερα πιθανές ανακλήσεις προϊόντων, να βελτιώσει τη διαχείριση των αποθεμάτων και να μειώσει χειροκίνητες διαδικασίες καταχώρησης και ελέγχου.

Αποτελέσματα

 • Η ιχνηλασιμότητα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στα χειρουργεία αυξήθηκε στο 100%
 • Το υπερβάλλον απόθεμα μειώθηκε κατά 31%.
 • Η συνολική αξία του άμεσα διαθέσιμου αποθέματος μειώθηκε κατά 23%.
 • Οι οφειλόμενοι τόκοι στα νοσοκομειακά αποθέματα μειώθηκαν κατά €2,517 με βάση τη ρευστοποίηση των αποθεμάτων.
 • Οι απώλειες μειώθηκαν κατά 72%.

Βελτίωση της γενικής διαχείρισης απογραφών στα Νοσοκομεία NHS Trust του Portsmouth, Ηνωμένο Βασίλειο

Τα νοσοκομεία του Portsmouth, που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων χρησιμοποίησαν τα Πρότυπα GS1. Αυτό, εκτός των άλλων, συνέβαλε και στη μείωση των απωλειών, στην εξοικονόμηση πόρων και βέβαια στη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών.

Αποτελέσματα

 • Επετεύχθη αναλογία Απόδοσης Επένδυσης (R.O.I. Ratio) 8.5:1.
 • Το άμεσα διαθέσιμο απόθεμα μειώθηκε κατά 20%.
 • Οι νοσοκομειακές απώλειες μειώθηκαν σε λιγότερο από 1%.

Βελτίωση στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Dijon, Γαλλία

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Dijon έχει λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στην εφοδιαστική του αλυσίδα εφαρμόζοντας τα Πρότυπα GS1. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των διανομών φαρμακευτικών προϊόντων από την αποθήκη στον ασθενή.

Αποτελέσματα

 • Η αποδοτικότητα στην αποθήκη αυξήθηκε κατά 40%.
 • Η χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων των μονάδων φροντίδας αυξήθηκε κατά 30%.
 • Τα απαξιωμένα προϊόντα έχουν μειωθεί κατά 80%.
 • Η άμεση διαθεσιμότητα αποθέματος μειώθηκε κατά 60%.

contact rs