• Τα barcodes που θέλω να χρησιμοποιήσω θα πρέπει να είναι μοναδικά για την επιχείρησή μου, αυθεντικά και έγκυρα, να αναγνωρίζονται παντού στην Ελλάδα και το εξωτερικό χωρίς προβλήμα και εμπλοκές, έτσι ώστε να αποτελούν την  μοναδική ταυτότητα για τα προϊόντα μου παντού στον κόσμο.

  • Η μοναδικότητα των GS1 barcodes εξασφαλίζεται μόνο όταν αυτά έχουν εκδοθεί από εξουσιοδοτημένους οργανισμούς GS1 που αποτελούν την αποκλειστική πηγή για την διαχείρισή τους σε παγκόσμιο επίπεδο.  

  • Η εγκυρότητα των barcodes πιστοποιείται με την καταχώρησή τους στο διεθνές μητρώο κωδικών του GS1, το GEPIR  και άμεση αντιστοίχιση με την επιχείρησή μου για οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο.

  • Χρησιμοποιώντας τα πρότυπα GS1 έχω στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι άλλων, η επικοινωνία μου με συνεργάτες κυρίως του εξωτερικού απλουστεύεται, ενώ μου δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξω νέες εμπορικές συμφωνίες.

  • H επιχείρησή μου γίνεται μία από τις 2.500.000 επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα πρότυπα GS1 παγκοσμίως.

  • Διευρύνεται η δυνατότητά μου για νέες εμπορικές συνεργασίες, διευκολύνονται οι εξαγωγές και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής μου

  • Έχω άμεση ενημέρωση σε κάθε τεχνολογική εξέλιξη, κοινοτική Οδηγία ή Ρύθμιση, κατ’ ευθείαν από τον GS1.

  • Mπορώ να συμμετέχω σε ομάδες εργασίας του GS1 στην Ελλάδα και το εξωτερικό για θέματα του κλάδου μου

  • Απολαμβάνω μια σειρά από χρήσιμες υπηρεσίες, υποστήριξη  και εκπαίδευση

  • Έχω την δυνατότητα να συμμετέχω ενεργά στις αποφάσεις του Σωματείου