Συμπληρώστε και στείλτε μας την αίτηση εγγραφής μέλους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, καταβάλλοντας στη συνέχεια το αντίστοιχο ποσό εγγραφής και ετήσιας συνδρομής.

Στη συνέχεια θα εκδοθεί ο κωδικός σας, ο οποίος και θα σας αποσταλεί μαζί με οδηγίες χρήσης και σχετικές προδιαγραφές.

Οι κωδικοί σας καταχωρούνται άμεσα στο παγκόσμιο μητρώο κωδικών GS1 (GEPIR).

Αυτόματα αποκτάτε πρόσβαση και στις υπηρεσίες υποστήριξης του GS1 Association-Greece.

 

 

Το συνολικό μέγεθος των συνημμένων αρχείων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 8 MB.

Γιατί να γίνω μέλος;

Δείτε ακόμη...

GS1 Barcodes Step by Step

 

Σήμανση προϊόντων με GS1 barcodes σε απλά βήματα

Περιλαμβάνει τη βασική πληροφόρηση για την εφαρμογή των GS1 barcodes και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν κωδικούς GS1.

 

GS1 profile

 

GS1 Association Greece profile

Λίγα λόγια για τον οργανισμό μας... Ποιοί είμαστε, τι κάνουμε, ποιός είναι ο ρόλος μας και η διοίκησή μας.

 

 

 GEPIR Factsheet

Λίγα λόγια για το παγκόσμιο μητρώο κωδικών του διεθνούς οργανισμού GS1.