Δείκτες Εφαρμογής GS1

Οι Δείκτες Εφαρμογής GS1 (GS1 Application Identifiers - AIs) είναι προθέματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε barcodes και σε EPC/RFID tags και προσδιορίζουν κατά τρόπο μοναδικό το περιεχόμενο και τη μορφή πεδίων δεδομένων. Βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας και εξυπηρετούν την ανάγκη κωδικοποίησης περισσότερων δεδομένων εκτός του GTIN, όπως είναι ο αριθμός παρτίδας, ο σειριακός αριθμός, η ημερομηνία λήξης κ.ά.

contact rs