Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τον Συγχρονισμό Δεδομένων

GDSN & HellaSync data pool

Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο γίνεται μία γενική αναφορά στη λειτουργία του Παγκόσμιου Δικτύου Συγχρονισμού Δεδομένων/GDSN και αναλύονται οι δυνατότητες και ο χειρισμός του HellaSync data pool, που βρίσκεται υπό τη διαχείριση του οργανισμού μας.

Απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη μας και η παρακολούθηση είναι δωρεάν.

Premium

premiumΗ υπηρεσία παρέχεται στην κατηγορία συνδρομής Premium και συγκεκριμένα στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν την υπηρεσία HellaSync.

contact rs