Νέα

Αποτελεσματικότητα και μείωση κόστους

Ο Philippe Wery, Chief Financial & Administration Officer του Διεθνούς Οργανισμού GS1, με την ευκαιρία της συμμετοχής του στο "σελφ σερβις CEO Forum '15" παραχωρεί συνέντευξη στο περιοδικό σελφ σέρβις, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει ο παγκόσμιος οργανισμός GS1, και ειδικότερα τα στάνταρ επικοινωνίας και συγχρονισμού δεδομένων προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών στη βελτίωση της συνεργατικής αντιμετώπισης των σύγχρονων αναγκών του πελάτη.

contact rs