Νέα

Η 520 BarcodeHellas αναγνωρίζει την δικαστική της ήττα

Η 520 BarcodeHellas (πρώην GS1 Hellas) αναγνωρίζει την δικαστική της ήττα και αποδέχεται την αποβολή της από τον GS1

Βρυξέλλες, Βέλγιο, 15 Απριλίου 2015 Mε Δικαστική Διαταγή του Εφετείου των Βρυξελλών που εκδόθηκε στις 3.4.2015, επιβεβαιώνεται επίσημα η απόφαση της «520 BarcodeHellas» να παραιτηθεί από το αίτημά της για ακύρωση της αποβολής της από τον Διεθνή Οργανισμό GS1.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2008 η Γενική Συνέλευση του GS1 απέβαλε την GS1 Hellas (νυν «520 BarcodeHellas») από τον GS1 λόγω μη συμμόρφωσής της με το Καταστατικό του GS1. Αυτό σήμαινε ότι η «520 BarcodeHellas» δεν είχε πλέον το δικαίωμα να εμφανίζεται ως φορέας-μέλος του GS1, να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τα σήματα του GS1 και να διαθέτει GS1 πρότυπα και κωδικούς  barcode με το πρόθεμα 520.

Η «520 BarcodeHellas» βρισκόταν σε αντιδικία με τον GS1 από τον Ιούνιο του 2008, προκειμένου να επιτύχει την ανατροπή της απόφασης αποβολής της από το Πρωτοδικείο των Βρυξελλών, αλλά οι αιτήσεις της, τόσο στα ασφαλιστικά μέτρα όσο και επί της ουσίας απορρίφθηκαν από το Δικαστήριο. Η «520 BarcodeHellas» άσκησε έφεση κατά της δικαστικής απόφασης που αποφάνθηκε επί της ουσίας, με ημερομηνία εκδίκασής της από το Εφετείο των Βρυξελλών, τον Μάρτιο του 2015. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2015, η «520 BarcodeHellas» αποφάσισε να παραιτηθεί από την έφεσή της και να αποδεχτεί την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του GS1 περί αποβολής της. 

Η παραίτηση της «520 BarcodeHellas» από την υπόθεση είναι μία αναγνώριση ότι η στρατηγική της να ζητήσει την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του GS1 ήταν αβάσιμη και εσφαλμένη.

Η περάτωση της αντιδικίας αυτής αίρει οποιαδήποτε τυχόν αμφιβολία, σχετικά με το ποιός φορέας είναι αρμόδιος στην Ελλάδα να διαθέτει πρότυπα και barcodes GS1.Ο GS1 Association Greece  είναι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας του GS1 στην Ελλάδα, δυνάμενος να χορηγεί πρότυπα και barcodesGS1, κάνοντας αποκλειστική χρήση των προθεμάτων 520 και 521.

contact rs