Νέα

Εκπαίδευση σε στελέχη της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων πραγματοποιήσαμε για στελέχη της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (28/5 & 11/6) και ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (17/5) στα πλαίσια προγράμματος για την ενημέρωση των αλυσίδων λιανικής, που είναι μέλη του GS1 Association-Greece, με έμφαση στα παγκόσμια πρότυπα GS1, τις βασικές αρχές και πρακτικές του συστήματος, αλλά και για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα προγράμματα που εκπονούνται από τον Διεθνή Οργανισμό GS1 ιδιαίτερα για τον τομέα λιανεμπορίου.

contact rs