Νέα

30 κορυφαίοι φορείς από τον τομέα Υγείας εγκρίνουν τα πρότυπα GS1 ως τα πλέον κατάλληλα διεθνώς

Στην κίνηση τους αυτή προέβησαν έπειτα από έκθεση της McKinsey & Co., που αναφέρει: «Εφαρμόζοντας και χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο διεθνές πρότυπο στον τομέα της Υγείας, μπορούν να αποκομισθούν σημαντικά οφέλη για την ασφάλεια των ασθενών και την εξοικονόμηση κόστους. Η εφαρμογή διεθνών προτύπων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα του τομέα Υγείας θα μπορούσε να σώσει 22.000-43.000 ζωές και να αποτρέψει 0,7 έως 1,4 εκατομμύρια αναπηρίες ασθενών».

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός ενιαίου συστήματος, βασισμένου σε διεθνή πρότυπα,

  • Θα αποτρέψει την διακίνηση πλαστών φαρμάκων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

  • Θα επιφέρει μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης κατά 40-100 δισεκατομμύρια δολάρια.

  • Θα κοστίσει σημαντικά λιγότερο από τη ταυτόχρονη χρήση δύο ή περισσοτέρων συστημάτων.

Στις εταιρίες που υπογράφουν το έγγραφο συγκαταλέγονται μερικές από τις πλέον αναγνωρίσιμες του Τομέα Υγείας : 3M, Abbott, Apotex, Axway, Baxter, Bayer, BD, B.Braun, Boehringer Ingelheim, Canadian Generic Pharmaceutical Association, Cardinal Health, CH2, Covidien, Fedefarma, Fresenius Kabi, Johnson & Johnson, McKesson, Mölnlycke, Novation, Pfizer, Premier, RX360 και Sanofi Pasteur.

Επιπλέον υπογράφουν Νοσοκομεία και Φορείς Μαζικών Προμηθειών διεθνώς, όπως: HΠΑ-Novation and Premier, Ιρλανδία- Νοσοκομείο St. James, Ηνωμένο Βασίλειο – Υπουργείο Υγείας για λογαριασμό όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), Ισπανία- Logaritme, Γαλλία – Νοσοκομεία Robert Ballanger, Brive, Rene Dubois, Sud Francilien, Coulommiers, Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Στρασβούργου και της Ντιζόν, Ιαπωνία- Ιατρικό Κέντρο NTT στο Τόκιο.

HC

contact rs