Νέα

Ασφάλεια στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα για τα εμβόλια COVID-19

Νέα έκθεση της Deloitte: η υιοθέτηση των προτύπων GS1 συμβάλλει στον επιτυχή εμβολιασμό κατά του COVID-19 και προετοιμάζει καλύτερα τον κόσμο για μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις.

Η Deloitte δημοσίευσε μια νέα έκθεση με την οποία καλεί τους διεθνείς οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης να προωθήσουν παγκόσμια πρότυπα, όπως το GS1 DataMatrix για την ταυτοποίηση των προϊόντων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα της Υγείας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες παγκοσμίως έχουν ταχεία, ισότιμη και ασφαλή πρόσβαση στα εμβόλια κατά του COVID-19.

Κατεβάστε τη νέα έκθεση της Deloitte

Η έκθεση, η οποία ακολουθεί μια άλλη δημοσίευση της Deloitte για το ίδιο θέμα που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2021, συνιστά, μεταξύ άλλων μέτρων, την υιοθέτηση ενός εναρμονισμένου παγκόσμιου προτύπου για την μοναδική ταυτοποίηση και την ιχνηλασιμότητα. Εξηγεί επίσης, πώς η χρήση  σειριακών κωδικών  στα εμβόλια θα έδινε την δυνατότητα πιο αποτελεσματικής και με ακρίβεια ιχνηλασιμότητας της χορήγησής τους και μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση των πλαστών εμβολίων.

Περισσότερες από 75 χώρες ήδη, απαιτούν ή αποδέχονται το GS1 DataMatrix, ένα 2D barcode που συνιστάται από τους ενδιαφερόμενους φορείς υγειονομικής περίθαλψης και περιλαμβάνει κρίσιμα δεδομένα, όπως ημερομηνία λήξης και αριθμό παρτίδας, συμβάλλοντας στη μείωση των σφαλμάτων και επιτρέποντας την ιχνηλασιμότητα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται για την ανάπτυξη προτύπων, διαδικασιών και δυνατοτήτων, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες παγκοσμίως να έχουν πρόσβαση σε θεραπείες που σώζουν ζωές.

fot2 cover page

contact rs