Νέα

Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή»

Ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Υπ. Απόφ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/2022, ΦΕΚ 3099/Β/17-6-2022), ότι για την αίτηση μοναδικού κωδικού ταυτοποίησης προϊόντος GTIN/EAN/UPC ή για τον έλεγχο της εγκυρότητας ήδη υφιστάμενου κωδικού barcode σε προϊόν, μπορούν να επικοινωνούν με τον GS1 Association-Greece.

contact rs