Νέα

Aποτελέσματα Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία του ελληνικού Datapool

Τα αποτελέσματα της Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία του ελληνικού Datapool, παρουσίασε ο Τεχνικός μας Σύμβουλος, κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος στα πλαίσια του 10ου Συνεδρίου του ECR Hellas που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 20 Ιουνίου.

Στην Ομάδα Εργασίας, που δημιουργήθηκε από τον GS1 Association-Greece και το ECR Hellas, συμμετέχουν μέλη τους, εκπρόσωποι του Λιανεμπορίου και της Βιομηχανίας, με σκοπό τη μελέτη και αξιολόγηση λύσεων για Data Synchronization. Την υλοποίηση του έργου θα αναλάβει ο GS1 Association-Greece και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος 2013.

Πλεονεκτήματα του Συγχρονισμού Δεδομένων για Λιανέμπορους και Προμηθευτές:

  • Μείωση χρόνου διαχείρισης δεδομένων κατά 30%

  • Μ.Ο. μείωσης “Time-to-Shelf”, από 2 έως 6 εβδομάδες

  • Μ.Ο. μείωσης λανθασμένων δεδομένων κατά την πώληση, 25% – 55%

  • Μείωση απόρριψης κουπονιών στο ταμείο, κατά 40%

  • Βελτίωση διαχείρισης Παραγγελιών & Προϊόντων κατά 67%

  • Βελτίωση διαχείρισης Παραγγελιών & Προϊόντων κατά 50%

  • Βελτίωση διαθεσιμότητας-στο-ράφι, μέσω μείωσης ελλείψεων από 8% σε 3%

    Πηγές: “Synchronisation – The Next Generation of Business Partnering”, Accenture August 2006, “Global Data Synchronisation at Work in the Real World”, GCI/Cap Gemini March 2005

contact rs