Νέα

Ασφάλεια των Καταναλωτών

Διεθνή Πρότυπα GS1: Σημαντική η Συμβολή τους στην Ασφάλεια των Καταναλωτών

Εξασφαλίζουν τυποποιημένες διαδικασίες για την ανάκληση προϊόντων και την καταπολέμηση της διακίνησης πλαστών προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας.

Ανάκληση Προϊόντων
Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η ασφάλεια των καταναλωτών απαιτεί καινοτόμες και διεθνείς λύσεις, στοχεύοντας στη βελτίωση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Γι’ αυτό το λόγο ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία του με τον GS1, προκειμένου να εφοδιάσει τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις με μια μοναδική πηγή αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τις ανακλήσεις προϊόντων. Ο ΟΟΣΑ εγκαινίασε τη διαδικτυακή του πύλη GlobalRecalls (http://globalrecalls.oecd.org) στις 19 Οκτωβρίου του 2012. Είναι η πρώτη online εφαρμογή με ενημερωμένες πληροφορίες, που εκδίδονται από ρυθμιστικές αρχές όλου του κόσμου, σχετικά με τις ανακλήσεις καταναλωτικών προϊόντων. Οι έως τώρα επισκέψεις στη διαδικτυακή αυτή πύλη ανέρχονται σε περίπου 700.000.

Με την υιοθέτηση των GS1 προτύπων για την κωδικοποίηση των προϊόντων και τη διεθνή κατηγοριοποίησή τους, οι δυνατότητες αναζήτησης και η πολύγλωσση ικανότητα της πύλης GlobalRecalls θα ενισχυθούν σημαντικά. Η χρήση ενός διεθνούς προτύπου διευκολύνει την απρόσκοπτη διαλειτουργικότητα των πληροφοριών μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και της πύλης GlobalRecalls, εξαλείφοντας τυχόν ασάφειες για τα προϊόντα. Η συνεργασία μεταξύ εμπειρογνωμόνων του GS1 και του ΟΟΣΑ θα επιτρέψει τη δημιουργία μιας αυτοματοποιημένης εφαρμογής συλλογής πληροφοριών, σε πραγματικό χρόνο, από τις ρυθμιστικές αρχές για τα ανακαλούμενα προϊόντα. Οι οργανισμοί αναπτύσσουν επίσης από κοινού μια εφαρμογή κινητών τηλεφώνων, βασισμένη σε διεθνή πρότυπα, που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα φιλικό προς τον χρήστη εργαλείο για τον εντοπισμό επικίνδυνων προϊόντων.

Καταπολέμηση Πλαστών Προϊόντων
Η Διεθνής Οργάνωση Τελωνείων WCO και ο GS1 ανακοίνωσαν την νέα έκδοση για κινητά τηλέφωνα του λογισμικού IPM (Interface Public-Members), το online εργαλείο της WCO που χρησιμεύει ως διασύνδεση ανάμεσα στους τελωνειακούς υπαλλήλους και τον ιδιωτικό τομέα. Σε μια συνεχή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου πλαστών και πειρατικών προϊόντων, η WCO και ο GS1 έχουν δεσμευτεί να παρέχουν στις Τελωνειακές Αρχές τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες.

Η πλατφόρμα λογισμικού IPM παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από την WCO το 2010 με σκοπό να εξασφαλίσει την συνεργασία μεταξύ Τελωνείων και κατόχων δικαιωμάτων, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και βοηθώντας τα Τελωνεία να καταπολεμήσουν τη διακίνηση πλαστών προϊόντων. Το IPM καθιερώθηκε ως το μόνο διεθνές εργαλείο στον αγώνα κατά των πλαστών προϊόντων και της πειρατείας. Από τότε, έχουν ενταχθεί πάνω από 50 χώρες και περίπου 3.000 τελωνειακοί υπάλληλοι συνδέονται πλέον μέσω του IPM.

Η νέα έκδοση, προσφέρει τη δυνατότητα ανάγνωσης μέσω κινητών τηλεφώνων των GS1 barcodes που βρίσκονται επάνω σε εκατομμύρια προϊόντα, και άμεση αναζήτηση πληροφοριών σε αξιόπιστες βάσεις δεδομένων και την αυτόματη σύνδεση με οποιαδήποτε υπηρεσία πιστοποίησης αυθεντικότητας που σχετίζεται με το υπό έλεγχο προϊόν. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι θα έχουν πλέον πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για το προϊόν ενώ οι κάτοχοι δικαιωμάτων θα ενθαρρύνονται να ενταχθούν στην πλατφόρμα IPM.

Υγεία
30 κορυφαίοι φορείς από τον τομέα Υγείας διεθνώς, με την υπογραφή σχετικού εγγράφου, εξέφρασαν την ισχυρή υποστήριξή τους για τα πρότυπα GS1 και ενέκριναν την υιοθέτησή τους ως τα πλέον κατάλληλα διεθνή πρότυπα για τον τομέα τους. Στην κίνηση τους αυτή προέβησαν έπειτα από έκθεση της McKinsey & Co., που αναφέρει: «Εφαρμόζοντας και χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο διεθνές πρότυπο στον τομέα της Υγείας, μπορούν να αποκομισθούν σημαντικά οφέλη για την ασφάλεια των ασθενών και την εξοικονόμηση κόστους. Η εφαρμογή διεθνών προτύπων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα του τομέα Υγείας θα μπορούσε να σώσει 22.000-43.000 ζωές και να αποτρέψει 0,7 έως 1,4 εκατομμύρια αναπηρίες ασθενών».

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός ενιαίου συστήματος, βασισμένου σε διεθνή πρότυπα:

  • Θα αποτρέψει την διακίνηση πλαστών φαρμάκων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

  • Θα επιφέρει μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης κατά 40-100 δισεκατομμύρια δολάρια.

  • Θα κοστίσει σημαντικά λιγότερο από τη ταυτόχρονη χρήση δύο ή περισσοτέρων συστημάτων.

Στις εταιρίες που υπογράφουν το έγγραφο συγκαταλέγονται μερικές από τις πλέον αναγνωρίσιμες του Τομέα Υγείας : 3M, Abbott, Apotex, Axway, Baxter, Bayer, BD, B.Braun, Boehringer Ingelheim, Canadian Generic Pharmaceutical Association, Cardinal Health, CH2, Covidien, Fedefarma, Fresenius Kabi, Johnson & Johnson, McKesson, Mölnlycke, Novation, Pfizer, Premier, RX360 και Sanofi Pasteur.

Επιπλέον υπογράφουν Νοσοκομεία και Φορείς Μαζικών Προμηθειών διεθνώς, όπως: HΠΑ-Novation and Premier, Ιρλανδία- Νοσοκομείο St. James, Ηνωμένο Βασίλειο - Υπουργείο Υγείας για λογαριασμό όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), Ισπανία- Logaritme, Γαλλία - Νοσοκομεία Robert Ballanger, Brive, Rene Dubois, Sud Francilien, Coulommiers, Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Στρασβούργου και της Ντιζόν, Ιαπωνία- Ιατρικό Κέντρο NTT στο Τόκιο.

contact rs