Νέα

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για στελέχη της Νestle και της Chipita

Η εκπαίδευση περιελάμβανε ενημέρωση κυρίως για την κωδικοποίηση και σήμανση με GS1 barcodes των προϊόντων σε όλα τα επίπεδα συσκευασίας αλλά και για τις τεχνολογικές εξελίξεις και την αξιοποίησή τους από τις εταιρίες. Το κοινό έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον συμμετέχοντας με πλήθος ερωτήσεων. Οι παραπάνω εκδηλώσεις αποτελούν εταιρικές εκπαιδεύσεις και παρέχονται πέραν των προγραμματισμένων εκπαιδεύσεων, που πραγματοποιούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα στα γραφεία μας για τα μέλη μας.

Training Nestle Chipita

contact rs