Νέα

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για στελέχη της Νestle και της Chipita

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια στα γραφεία των εταιριών Nestle και Chipita, στις 24 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

Στελέχη των παραπάνω εταιριών από τα τμήματα Trade Marketing, Logistics & Supply Planning ενημερώθηκαν για τις βασικές αρχές του συστήματος GS1 και τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται για την σωστή εφαρμογή τους και την μέγιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του συστήματος στη διακίνηση των προϊόντων των δύο εταιριών, που είναι μέλη του GS1 Association Greece.

Η εκπαίδευση περιελάμβανε ενημέρωση κυρίως για την κωδικοποίηση και σήμανση με GS1 barcodes των προϊόντων σε όλα τα επίπεδα συσκευασίας αλλά και για τις τεχνολογικές εξελίξεις και την αξιοποίησή τους από τις εταιρίες. Το κοινό έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον συμμετέχοντας με πλήθος ερωτήσεων. Οι παραπάνω εκδηλώσεις αποτελούν εταιρικές εκπαιδεύσεις και παρέχονται πέραν των προγραμματισμένων εκπαιδεύσεων, που πραγματοποιούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα στα γραφεία μας για τα μέλη μας.

Training Nestle Chipita

contact rs