Νέα

Digital Coupons

Μετά τα smartphones και τα γνωστά πλέον GS1 QRcodes, ετοιμαστείτε σύντομα να υποδεχθείτε και τα ψηφιακά κουπόνια!

Ήδη εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση του GS1 τον περασμένο Μάϊο, ένα νέο πρότυπο για τη διαχείριση και ψηφιακών κουπονιών. Ο νέος κωδικός αναγνώρισης κουπονιών GCN (Global Coupon Number) θα περιλαμβάνει έναν δείκτη για την προωθητική ενέργεια και έναν προαιρετικό σειριακό αριθμό που θα καθιστούν την ταυτότητα του κουπονιού μοναδική παγκοσμίως. Συγχρόνως, μέσω της χρήσης των κωδικών GS1 (GTINs),

θα εντοπίζονται τα προϊόντα που συνδέονται με τα κουπόνια, ενώ θα υποστηρίζεται η επικοινωνία b2b και b2c στη διαδικασία διαχείρισής τους.

Οι καταναλωτές θα λαμβάνουν και θα εξαργυρώνουν τα κουπόνια τους ηλεκτρονικά, σύντομα και ασφαλέστερα. Από την άλλη, οι εκδότες κουπονιών και το λιανεμπόριο θα έχουν τεράστια εξοικονόμηση πόρων.

Μην εκπλαγείτε λοιπόν όταν σε λίγο καιρό θα λαμβάνετε με sms ψηφιακά κουπόνια!

Σημειώνεται ότι η νέα λύση για τα κουπόνια θα ισχύει, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, παράλληλα με την υπάρχουσα, τα γνωστά ευρω-κουπόνια από 981-982-983

DigitalCoupon

contact rs