Νέα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη

Μεγάλη η συμμετοχή των εταιριών στο εκπαιδευτικό μας σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΣΕΒΕ.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη το εκπαιδευτικό μας σεμινάριο με θέμα «Το σύστημα GS1 – Βασικές γνώσεις και πρακτικές», υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Οι συμμετοχές στην εκδήλωση ξεπέρασαν τις αναμενόμενες, αποδεικνύοντας ότι η ενημέρωση για θέματα που αφορούν στη χρήση και εφαρμογή των GS1 barcodes, αλλά και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, είναι πλέον απαραίτητη για όλες τις επιχειρήσεις.

Τα βασικά σημεία του σεμιναρίου αποτέλεσαν η ανάγκη για τυποποίηση, το Σύστημα GS1 (πρότυπα, τομείς εφαρμογής, τεχνολογικές εξελίξεις), η κωδικοποίηση & σήμανση προϊόντων με barcodes GS1 σε όλα τα επίπεδα συσκευασίας, η ασφάλεια των προϊόντων, η ιχνηλασιμότητα και ανάκληση/απόσυρση, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δώθηκε στις απαιτήσεις κωδικοποίησης και σήμανσης κυρίως για τις εξαγωγές , την καταχώρηση των επιχειρήσεων στο Διεθνές Μητρώο Κωδικών GS1 (GEPIR) και την αποσαφήνηση του ρόλου των barcodes όσον αφορά στην προέλευση των προϊόντων.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη από ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και επαγγελματιών, όπως παραγωγικές, μεταποιητικές, εξαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις διανομής και αποθήκευσης, αλλά επίσης και στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η εκπρόσωπος του ΣΕΒΕ, κα Βασιλική Λούντζη, Εντεταλμένη Σύμβουλος, στο χαιρετισμό που απεύθυνε, δήλωσε: «Η σημασία της κωδικοποίησης και της σήμανσης των εξαγόμενων προϊόντων είναι πολύ μεγάλη καθώς αποτελούν “διαβατήριο” για τις εξαγωγές και σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν απαιτήσεις της ξένης αγοράς και όχι νομική υποχρέωση. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο ζήτημα της καταγωγής προϊόντων που είναι από τα πιο ευαίσθητα και σύνθετα κεφάλαια του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα και δεν τεκμαίρεται αυτοδίκαια από την όποια αναγραφή στην επισήμανση προϊόντων».

H πρόεδρος του Συνδέσμου μας, κα Μαρία Κόντου, που εκπροσωπεί την εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, χαιρετίζοντας την εκδήλωση δήλωσε: «Ως αποκλειστικό μέλος του Διεθνούς Οργανισμού GS1, έχουμε στόχο να υποστηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις-μέλη μας, να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία, να ενημερώνουμε, να καλύπτουμε τις νέες ανάγκες που προκύπτουν συνεχώς, να ενισχύουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και στην προώθηση των εξαγωγών τους».

Photo GS1 Thessaloniki - SEVE

contact rs