Νέα

Ελληνικά προϊόντα - GS1 Barcodes - GEPIR

Για παράδειγμα, υπάρχουν προϊόντα που φέρουν barcodes με πρόθεμα 520 τα οποία κατασκευάζονται σε εργοστάσιο της Βουλγαρίας από ελληνική επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα, και προϊόντα με πρόθεμα 509 Μ. Βρετανίας, τα οποία κατασκευάζονται στην Ελλάδα από ελληνική επιχείρηση.

Για τους παραπάνω λόγους, οι καταναλωτές είναι προτιμότερο να ενημερώνονται σχετικά με την προέλευση/παραγωγή των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν μέσω των αναγραφόμενων πληροφοριών που εμφανίζονται στην ετικέτα του εκάστοτε προϊόντος και προορίζονται για αυτό το σκοπό, π.χ. «Κατασκευάζεται στην Ελλάδα» ή «Χώρα Προέλευσης: Ελλάδα».

Βασικό εργαλείο του GS1 σε παγκόσμιο επίπεδο για την πιστοποίηση της εγκυρότητας των GS1 κωδικών, είναι η μοναδική, διεθνής ηλεκτρονική πλατφόρμα αναζήτησης GEPIR (Global Electronic Party Information Registry - http://gepir.gs1.org). Περιλαμβάνει όλους τους GS1 κωδικούς σε διεθνές επίπεδο και πάνω από δύο εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο. Χρησιμοποιείται τόσο από τους τελικούς καταναλωτές, προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις τα προϊόντα των οποίων φέρουν GS1 κωδικούς barcode, όσο και από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των εμπορικών συνεργατών τους. Κατά συνέπεια είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις εξαγωγές καθότι οι καταχωρημένες στο GEPIR επιχειρήσεις εξασφαλίζουν το εισιτήριο των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του GS1 Association Greece http://www.gs1greece.org/index.php/features/prefix όπου βρίσκονται αναρτημένα τα προθέματα των χωρών-μελών του GS1, ενώ σχετικά με πληροφορίες που αφορούν σε ποιά εταιρία ανήκει ένας κωδικός αλλά και το αντίστροφο, μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://gepir.gs1.org.

contact rs