Νέα

Global Data Model: the voice of industry

Οι ιδιοκτήτες επώνυμων προϊόντων (brand owners) διαθέτουν ολοένα και περισσότερο χρόνο στο να προσαρμόζουν τα δεδομένα για τα προϊόντα τους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και ανάλογα με τις διαφορετικές απαιτήσεις των εμπόρων λιανικής, με αποτέλεσμα πολύπλοκες διαδικασίες και χαμηλής ποιότητας ή ελλιπή δεδομένα.

Με τη στήριξη του Consumer Goods Forum, ο GS1 δρομολόγησε μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός απλουστευμένου και εναρμονισμένου μοντέλου για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ποιότητα στα δεδομένα. Ένα παγκόσμιο συμφωνημένο σύνολο υποχρεωτικών δεδομένων για τα προϊόντα, μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για την αποτελεσματικότητα του διεθνούς εμπορίου, που τελικά  θα οδηγήσει σε καλύτερη καταναλωτική εμπειρία και περισσότερες πωλήσεις.

Για να ξεκινήσει η υλοποίηση, ο GS1 διοργάνωσε σύνοδο κορυφής με θέμα το Global Data Model στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας με συμμετοχή περισσότερων από 30 αντιπροσώπων, brand owners και retailers καταναλωτικών αγαθών ταχείας κυκλοφορίας (τρόφιμα και μη).

Ακολουθεί video που παρουσιάζει τη θέση των συμμετεχόντων πάνω στο Global Data Model, την ευρεία υποστήριξή τους για την καίρια αυτή πρωτοβουλία και την πρόθεση να αρχίσει η προετοιμασία για την επόμενη φάση: πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένες αγορές!

 

contact rs