Νέα

Νέα έκθεση υποστηρίζει την ταχεία υιοθέτηση των προτύπων GS1 και την εφαρμογή barcode για να επιτευχθεί ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό COVID-19 παγκοσμίως

covid

Η έκθεση της Deloitte υπογραμμίζει την ανάγκη για κοινά πρότυπα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα στον τομέα της Υγείας, καθώς ο κόσμος προετοιμάζεται για τη μαζικότερη εκστρατεία εμβολιασμού στην ιστορία.

Καθώς οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις παγκοσμίως αντιμετωπίζουν μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που σχετίζονται με την υγεία και τα logistics στην ιστορία, μια νέα έκθεση της Deloitte επισημαίνει την ανάγκη καθολικής υιοθέτησης κοινών προτύπων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα της Υγείας ως επείγουσα και απαραίτητη λύση για να καταστεί δυνατή η γρήγορη, αποτελεσματική και ασφαλής διανομή και χορήγηση εμβολίων.

Η έκθεση της Deloitte, “Securing Trust in the Global COVID-19 Supply Chain” υποστηρίζει ότι, εκτός από τη συνεργασία με τη βιομηχανία και τη διαφανή επικοινωνία, «η υιοθέτηση των προτύπων GS1 προσθέτει εμπιστοσύνη σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού - μια εμπιστοσύνη που τελικά επεκτείνεται στους ίδιους τους ασθενείς».

Τα πρότυπα GS1 προσφέρουν διαφάνεια και συμβάλλουν στη μείωση των κινδύνων στην διαδικασία εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.

Δημιουργώντας barcode, βασισμένα σε πρότυπα GS1, τα προϊόντα και τα φάρμακα ταυτοποιούνται με μοναδικό και ασφαλή τρόπο από την ανάπτυξη έως το σημείο χορήγησης. Παρόλο που η υιοθέτηση των προτύπων GS1 συνεχίζει να επεκτείνεται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αυτά δεν εφαρμόζονται ακόμη παγκοσμίως.

Τα πρότυπα GS1 προσφέρουν διαφάνεια και συμβάλλουν στη βελτίωση του συντονισμού της αλυσίδας εφοδιασμού, μειώνοντας τον κίνδυνο απώλειας ή λήξης εμβολίων και διάδοσης πλαστών εμβολίων.

Η μελέτη της Deloitte χαρακτηρίζει τις πληροφορίες αναγνώρισης εμβολίου (όπως το αναγνωριστικό προϊόντος, τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία λήξης) «απαραίτητα προκειμένου οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης να χορηγούν εμβόλια με σιγουριά», σημειώνοντας ότι ο Π.Ο.Υ. συνιστά όλα τα εμβόλια να ταυτοποιηθούν με αυτά τα δεδομένα σε τυποποιημένα barcode. Η GAVI  και η UNICEF απαιτούν επίσης τη χρήση προτύπων GS1 στα δευτερεύοντα πακέτα εμβολίων.

Καθώς ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες εντοπισμού και σύνδεσης των εμβολίων με ασθενείς στο σημείο χορήγησης, η έκθεση Deloitte σημειώνει επίσης, ότι «είναι σημαντικό να εντοπίσουμε και να σημάνουμε τα εμβόλια καταγράφοντας ακριβώς ποιος ασθενής έλαβε ποιο εμβόλιο και πότε». Η παγκόσμια μοναδική ταυτοποίηση που επιτυγχάνεται με την χρήση GS1 barcodes προσφέρει σημαντική βοήθεια σε αυτό το κρίσιμο έργο.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μελέτη της Deloitte και το GS1 μπορείτε να βρείτε εδώ. 

contact rs