Νέα

Το FENIX θα δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στον τομέα των μεταφορών και logistics!

To Ευρωπαϊκό Ομοσπονδιακό Δίκτυο Ανταλλαγής Πληροφοριών στα Logistics (FENIX) ή αλλιώς “European Federated Network of Information eXchange in LogistiX” κάνει το δυναμικό του ξεκίνημα! Το Ερευνητικό Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Connecting Europe Facility of the European Union” της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών στον τομέα των μεταφορών και των  logistics μέσω της εναρμονισμένης ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των 9 βασικών Αξόνων Μεταφοράς της ΕΕ (EU Transport Corridors) έως τον Απρίλιο 2022. Επτά Εθνικά Γραφεία GS1 είναι υπεύθυνα για την Προτυποποίηση και Διαλειτουργικότητα στο project αυτό. Ο GS1 Association–Greece, ως ένα από αυτά, συμμετέχει στην κοινοπραξία FENIX υποστηρίζοντας την ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών που θα μετασχηματίσουν τον κλάδο των logistics στην Ευρωπαϊκή Ένωση!

Δείτε το Δελτίο Τύπου

contact rs