Νέα

Το ελληνικό παράδειγμα χαιρετίζεται από 450 συμμετέχοντες και 60 χώρες, επιβεβαιώνοντας ότι τα πρότυπα GS1 αφορούν όλο το φάσμα του Τομέα Υγείας διεθνώς! Δείτε το replay του webinar.

contact rs