Νέα

Η Procter & Gamble υποστηρίζει την παγκόσμια μετάβαση στα 2D barcodes, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα GS1

contact rs