Νέα

Ο GS1 ανακοινώνει το Διεθνές Πρότυπο Ανάκλησης Προϊόντων

Νέο διεθνές πρότυπο μειώνει τον κίνδυνο επιβλαβών συνεπειών και καθιστά την ανάκληση προϊόντων αποτελεσματικότερη.

Βρυξέλλες, Βέλγιο – 13 Ιουνίου 2012

Ο GS1®, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που σχεδιάζει και διαχειρίζεται το διεθνές σύστημα προτύπων για την εφοδιαστική αλυσίδα, ανακοίνωσε σήμερα την επικύρωση ενός νέου διεθνούς προτύπου για την ανάκληση προϊόντων, που συνοδεύεται από έναν Οδηγό Εφαρμογής για τις πρακτικές γνωστοποίησης των ανακλήσεων προς όλους τους εμπλεκόμενους.

Το νέο αυτό πρότυπο επιτρέπει σε όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικές διαδικασίες γνωστοποίησης και υλοποίησης των ανακλήσεων. Καθορίζει, τυποποιεί και εναρμονίζει τα κρίσιμα χαρακτηριστικά που πρέπει να καταγράφονται και να γνωστοποιούνται μεταξύ των συναλλασομένων και των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας γνωστοποίησης ανάκλησης προϊόντων.

Είναι μία από τις λύσεις που παρέχει ο GS1 για την ασφάλεια των προϊόντων και των καταναλωτών. Συμπληρώνει και επεκτείνει το υπάρχον GS1 Πρότυπο Ιχνηλασιμότητας που καθορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται ώστε οι επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τους εκάστοτε κανονισμούς, αξιοποιώντας τα GS1 πρότυπα που ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως στις περισσότερες εφοδιαστικές αλυσίδες του κόσμου. Σε κάποιες χώρες έχει ενσωματωθεί σε ήδη υπάρχουσες διαδικτυακές πλατφόρμες ανάκλησης προϊόντων, συμβατές με τα πρότυπα GS1, όπως είναι το Rapid Recall Exchange στις ΗΠΑ, το Recallnet στην Αυστραλία και το πρόγραμμα Product Recall στον Καναδά.

Η βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων και των καταναλωτών στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα καθίσταται όλο και πιο κρίσιμη. Καθώς το εμπόριο τροφίμων επεκτείνεται σε παγκόσμια κλίμακα, η ασφάλεια αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με στοιχεία του 2010, του Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών των Η.Π.Α. (USCDC) κάθε χρόνο καταγράφονται 48 εκατομμύρια περιπτώσεις τροφικών ασθενειών, με 150.000 νοσηλείες σε νοσοκομεία και 3.000 θανάτους.

"Η ανάκληση προϊόντων είναι πολύπλοκη διαδικασία, εμπίπτει σε πολλαπλές δικαιοδοσίες και συνήθως περιλαμβάνει πολλούς εμπλεκόμενους στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Έχοντας μια τυποποιημένη διαδικασία σε παγκόσμιο επίπεδο, θα μας επιτρέψει να εκτελούμε έγκαιρα και σωστά εστιασμένες ανακλήσεις, προς όφελος πάντα την ασφάλεια των καταναλωτών" δήλωσε εκπρόσωπος των Woolworths (αλυσίδα λιανεμπορίου της Αυστραλίας).

Ο Daniel Triot, Market Logistics Leader,της Procter & Gamble, συμφωνεί: "το GS1 Πρότυπο Ανάκλησης Προϊόντων θα επιτρέψει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των κατασκευαστών, των λιανεμπόρων και των προμηθευτών. Εκμεταλλευόμενοι το σύστημα διεθνών προτύπων που όλοι γνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε σήμερα, η απόσυρση προϊόντων θα γίνει μια λειτουργία ενσωματωμένη σε όλες τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες μας. Η υιοθέτησή του από μια κρίσιμη μάζα χρηστών και η διαλειτουργικότητα των εργαλείων γνωστοποίησης ανακλήσεων, θα επιταχύνουν την εφαρμογή του προτύπου".

Για την ανάπτυξη του προτύπου απαιτήθηκαν σχεδόν τρία χρόνια εργασίας καθοδηγούμενης από τις ανάγκες της βιομηχανίας, ώστε να προσδιοριστούν οι βασικές αρχές ιχνηλασιμότητας και ο τρόπος εφαρμογής τους για την αποτελεσματική απόσυρση προϊόντων. Το πρότυπο ανάκλησης συνοδεύεται από έναν Οδηγό Εφαρμογής που εστιάζεται στις πολλαπλές απαιτήσεις των διαφόρων εμπλεκομένων όταν ανακοινώνεται κι εκτελείται μια ειδοποίηση ανάκλησης.

"Το έργο που υλοποίησε ο GS1 για την ανάκληση προϊόντων, ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας και θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να δομήσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες έτσι, ώστε πέρα από αποτελεσματικότερες, να είναι και ασφαλέστερες. Η ανάκληση προϊόντων αποτελεί βασικό στοιχείο του οράματος του GS1, για ένα κόσμο όπου πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μπορούν να ανταλλάσσονται εύκολα προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών," σχολίασε ο Miguel Lopera, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του GS1.

Το πρότυπο Ανάκλησης Προϊόντων μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλους τους τομείς και από επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, που χρησιμοποιούν τα πρότυπα GS1.

 

contact rs