Νέα

NFC Forum και GS1: μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση του Mobile Retail

Βρυξέλλες, Βέλγιο και Wakefield, Mass., ΗΠΑ – 20 Ιουνίου 2012

Οι δύο Οργανισμοί θα συνεργαστούν στενά σε μια κοινή προσπάθεια ενημέρωσης και ανάπτυξης κοινών προτύπων.

Το μνημόνιο συνεργασίας επικεντρώνεται στην αυξανόμενη χρήση των κινητών-smart phones στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Το NFC Forum πρωτοπορεί στη διάδοση νέων εφαρμογών B2C, όπως είναι η δυνατότητα πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου, προωθητικών ενεργειών, προγραμμάτων προνομίων πελατών και «έξυπνων» ετικετών που παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τα προϊόντα. Αξιοποιώντας τις εφαρμογές αυτές μέσω των smart phones, εκατομμύρια κατασκευαστές και λιανέμποροι σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιούν τα πρότυπα GS1 στις εφοδιαστικές αλυσίδες τους, θα είναι σε θέση να παρέχουν στους καταναλωτές υπηρεσίες με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, δίνοντάς τους ταυτόχρονα τη δυνατότητα αμεσότερης επικοινωνίας και διαχείρισης πληροφοριών.

Στα πλαίσια του μνημονίου, το NFC Forum και ο GS1 θα συνεργαστούν με σκοπό:

  • Να αναλύσουν τις διάφορες μορφές δεδομένων που υποστηρίζονται από τους δύο οργανισμούς και να αναπτύξουν αμοιβαία επωφελείς εφαρμογές βασισμένες στα σχετικά πρότυπα

  • Να διερευνήσουν την πιθανότητα υιοθέτησης κοινών τεχνικών προτύπων σε τομείς όπως το RFID και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας δεδομένων

  • Να ενισχύσουν την ενημέρωση γύρω από τις δραστηριότητες του NFC και του GS1 μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, εκπαιδεύσεων, δημοσιεύσεων, παραδειγματικών εφαρμογών, τηλεδιασκέψεων και άλλων δραστηριοτήτων

  • Να αναπτύξουν από κοινού συμφωνηθέντα πλάνα επικοινωνίας για την ενημέρωση της αγοράς σχετικά με τα πρότυπα του GS1 και του NFC, και

  • Να διερευνήσουν της δυνατότητες χρήσης των Διεθνών Κωδικών Μονάδων Εμπορίας (GTINs) και των Διεθνών Κωδικών Θέσης (GLNs) σε συνδυασμό με τις προωθητικές λειτουργίες του NFC.

"Η τεχνολογία NFC μπορεί να παράσχει ένα πλήθος πληροφοριών για την υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας" είπε ο Koichi Tagawa, Πρόεδρος του NFC Forum. "Επειδή ο GS1 παρέχει το πλέον ευρέως διαδεδομένο σύστημα προτύπων της εφοδιαστικής αλυσίδας στον κόσμο, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση, καθιέρωση και διαλειτουργικότητα των προτύπων NFC σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσβλέπουμε σε μια μακρά και καρποφόρα συνεργασία."

“Αυτό είναι το ξεκίνημα μιας πληθώρας ευκαιριών για εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας B2C βασισμένες στην τεχνολογία NFC και το σύστημα μοναδικής αναγνώρισης προϊόντων του GS1" είπε ο Miguel Angel Lopera, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του GS1. "Η συνεργασία μεταξύ του GS1 και του NFC Forum θα είναι σημαντική για τη διαλειτουργικότητα των μελλοντικών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν γύρω από τις τεχνολογίες αυτές και είναι ζωτικής σημασίας για τα μέλη μας και την εξέλιξη του λιανεμπορίου σε συνδυασμό με την κινητή τηλεφωνία."

Σχετικά με την Τεχνολογία ΝFC (Near Field Communication)

Η τεχνολογία NFC διευκολύνει την καθημερινότητα των καταναλωτών σε ολόκληρο τον κόσμο, επιτρέποντας τη διενέργεια συναλλαγών, την ανταλλαγή ψηφιακού περιεχομένου και τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών συσκευών με ένα άγγιγμα. Όντας μια τεχνολογία διασύνδεσης βασισμένη σε πρότυπα, η NFC εναρμονίζει τις ποικίλες ασύρματες τεχνολογίες, επιτρέποντας τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις μελλοντικές λύσεις σε τομείς όπως ο έλεγχος πρόσβασης, οι ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης, η υγειονομική περίθαλψη, η συλλογή και η ανταλλαγή πληροφοριών, τα ηλεκτρονικά εκπτωτικά κουπόνια και εισητήρια, οι πληρωμές και οι μεταφορές.

Η τεχνολογία NFC υποστηρίζεται από κορυφαίους κατασκευαστές συσκευών επικοινωνίας, κατασκευαστές ημιαγωγών, διαχειριστές δικτύων, εταιρείες ΙΤ και παρόχους υπηρεσιών, καθώς και οργανισμούς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η τεχνολογία NFC είναι συμβατή με εκατοντάδες εκατομμύρια έξυπνων καρτών και αναγνώστες (readers) που χρησιμοποιούνται ήδη σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με το NFC Forum

Το NFC Forum (http://www.nfc-forum.org) ξεκίνησε το 2004 ως μια μη-κερδοσκοπική Βιομηχανική Ένωση κορυφαίων επιχειρήσεων κινητής επικοινωνίας, ημιαγωγών και καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων. Αποστολή του forum είναι η προώθηση της τεχνολογίας NFC μέσω της ανάπτυξης προδιαγραφών, της εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας μεταξύ συσκευών και υπηρεσιών και της εκπαίδευσης της αγοράς. Τα περισσότερα από 160 μέλη του forum διεθνώς, επί του παρόντος αναπτύσσουν προδιαγραφές για μια Αρθρωτή Αρχιτεκτονική συσκευών NFC και πρωτόκολλα για την διαλειτουργική ανταλλαγή δεδομένων ανεξάρτητα από τον τύπο, τη θέση και τις δυνατότητες της κάθε συσκευής.

Τα μέλη-χορηγοί του NFC Forum, που κατέχουν θέσεις στο Διοικητικό του Συμβούλιο, περιλαμβάνουν επιχειρήσεις πρωταγωνιστές σε βασικές βιομηχανίες ανά τον κόσμο, όπως: Barclaycard, Broadcom Corporation, INSIDE Secure, Intel, MasterCard Worldwide, NEC, Nokia, NTT DOCOMO Inc., NXP Semiconductors, Renesas Electronics Corporation, Samsung, Sony Corporation, STMicroelectronics, και Visa Inc.

contact rs