Νέα

Πληροφορίες για 15.000.000 προϊόντα στο GS1 Global Registry

To GS1 Global Registry, βασικό εργαλείο για το συγχρονισμό δεδομένων μέσω του παγκόσμιου δικτύoυ GDSN, περιλαμβάνει πλέον πληροφορίες για 15.000.000 προϊόντα και χρησιμοποιείται από 25.000 εταιρείες σε περισσότερες από 150 χώρες.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά στον τομέα της υγείας, έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση της χρήσης του GDSN με 1.000.000 καταγεγραμμένα προϊόντα στο Global Registry, γεγονός που οφείλεται στην απαίτηση του US FDA για μοναδική αναγνώριση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, αναμένεται σημαντική αύξηση της χρήσης του GDSN. Οι απαιτήσεις αυτές προέρχονται από σχετικές διατάξεις και κανονισμούς με σκοπό την ασφάλεια των καταναλωτών, ιδίως με την ανάπτυξη των πωλήσεων εξ αποστάσεως, όπως για παράδειγμα ο ΕΚ 1169/2011. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν στη διαθεσιμότητα των προϊόντων, τις οδηγίες χρήσης, τα χαρακτηριστικά ιχνηλασιμότητας, τις διατροφικές πληροφορίες, τις προδιαγραφές, τη συμμόρφωση με κανονισμούς και την κατηγοριοποίηση.

Για την Ελλάδα, η σύνδεση με το GDSN Global Registry επιτυγχάνεται μέσω του ελληνικού datapool HellaSync, που δημιουργήθηκε από τον GS1 Association Greece.

GlobalRegistry

contact rs