Νέα

Τελωνεία και GEPIR…

Χρησιμοποιώντας τους GS1 κωδικούς των προϊόντων και μέσω του GEPIR, του παγκόσμιου μητρώου κωδικών GS1, συχνά οι τελωνειακές αρχές άλλων χωρών αναζητούν τα στοιχεία των εταιριών για προϊόντα που εισάγονται στη χώρα τους.

Όταν η αναζήτηση στο GEPIR δεν εμφανίζει αποτελέσματα, λαμβάνουμε ερωτήματα από τα αντίστοιχα GS1 γραφεία των χωρών αυτών. Πρόσφατα αντιμετωπίσαμε ανάλογη περίπτωση με την Τσεχία.

Αν λοιπόν εξάγετε, επιβεβαιώστε ότι οι κωδικοί σας είναι καταχωρημένοι στο παγκόσμιο δίκτυο GEPIR.

contact rs