Νέα

Ο GS1 προσφέρει διεθνείς λύσεις για τη «θεραπεία» του τομέα Υγείας

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, Βέλγιο, 26 Οκτωβρίου 2012  - 250 ηγετικά στελέχη από τον τομέα της Υγείας, κατασκευαστές, διανομείς, νοσοκομεία, οργανισμοί, πανεπιστήμια και ρυθμιστικές αρχές, συγκεντρώθηκαν στην Πορτογαλία από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, στο 22ο Διεθνές Συνέδριο του GS1 για τον τομέα Υγείας, προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, σχετικά με τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, που επηρεάζουν τόσο την ασφάλεια των ασθενών όσο και την αποτελεσματικότητα του τομέα γενικότερα.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον GS1®, τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που σχεδιάζει και διαχειρίζεται το διεθνές σύστημα προτύπων και λύσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των εφοδιαστικών αλυσίδων σε πολλούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αναπτύχθηκαν πολλά από τα βασικά θέματα του κλάδου, όπως ο κανονισμός που προτάθηκε πρόσφατα από την US FDA και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με ένα Σύστημα Μοναδικής Αναγνώρισης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (UDI), οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με την Οδηγία για τα Πλαστά Φάρμακα κλπ. Παρουσιάστηκαν επίσης αξιοσημείωτες περιπτώσεις εφαρμογής των προτύπων GS1 από κατασκευαστές, διανομείς και νοσοκομεία.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Παρόχων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης (HPAC) – αποτελούμενη από ηγετικά στελέχη του χώρου – ξεκίνησε μια πρωτοβουλία δράσης απευθυνόμενη προς τους παρόχους λύσεων, με σκοπό την αντιμετώπιση ζητημάτων διαλειτουργικότητας μεταξύ των νοσοκομείων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια από τίς μείζονες και επαναλαμβανόμενες προκλήσεις για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, που καλούνται να υιοθετήσουν τα πρότυπα GS1 έτσι ώστε η εφοδιαστική αλυσίδα του τομέα Υγείας να επωφεληθεί άμεσα από την μείωση των ιατρικών σφαλμάτων και να λειτουργεί αποτελεσματικότερα.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η εταιρεία McKinsey & Company κυκλοφόρησε έκθεση που τονίζει τα οφέλη από την υιοθέτηση ενός ενιαίου προτύπου για την εφοδιαστική αλυσίδα του τομέα Υγείας όσον αφορά στην εξοικονόμηση κόστους και την ασφάλεια των ασθενών. Η McKinsey ήρθε σ’ επαφή με περισσότερους από 80 ηγετικούς φορείς του τομέα Υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο και εξέτασε περισσότερες από 25 περιπτώσεις εφαρμογών όπου παρατηρήθηκε βελτίωση λόγω της προτυποποίησης.

Η έκθεση, που ονομάζεται: «Ισχύς εν τη ενώσει: Η υπόσχεση των διεθνών προτύπων στον τομέα Υγείας» είναι η πρώτη του είδους της που ποσοτικοποιεί τα οφέλη ενός ενιαίου διεθνούς προτύπου για τις εφοδιαστικές αλυσίδες του συγκεκριμένου τομέα.

Συμπεράσματα της έκθεσης:

  • Η έρευνα αποκάλυψε ότι «η εφαρμογή διεθνών προτύπων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα του τομέα Υγείας, θα μπορούσε να σώσει 22-43 χιλ. ζωές και να αποτρέψει 0,7-1,4 εκ. αναπηρίες ασθενών».

  • Αναφορικά με το ζήτημα των παραποιημένων/πλαστών φαρμάκων, ένα μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία και τη βιομηχανία, η έκθεση συμπεραίνει ότι «η χρήση συστημάτων βασισμένων σε πρότυπα, θα μπορούσε να εμποδίσει την είσοδο παραποιημένων/πλαστών φαρμάκων, αξίας δεκάδων δισ. δολαρίων, στην εφοδιαστική αλυσίδα».

  • Ταυτόχρονα, αναφέρει ότι «τα διεθνή πρότυπα θα μπορούσαν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη στην ασφάλεια και να μειώσουν το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης κατά 40-100 δισ. δολάρια». Μόλις τα πρότυπα αυτά υιοθετηθούν, τα οφέλη θα επεκταθούν σε όλους τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα, από τους κατασκευαστές μέχρι τους ασθενείς.

  • «Ο τομέας Υγείας αντιμετωπίζει πολλές και διαφορετικές, δυνητικά δαπανηρές απαιτήσεις, που μακροπρόθεσμα, μπορεί να καταλήξουν μη διαχειρίσιμες. Η υιοθέτηση ενός ενιαίου συνόλου διεθνών προτύπων θα κοστίσει σημαντικά λιγότερο από την υιοθέτηση δύο προτύπων και απείρως λιγότερο από την υιοθέτηση τριών ή περισσότερων».

  • Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα δυνητικά οφέλη από τη χρήση διεθνών προτύπων στις εφοδιαστικές αλυσίδες της Υγείας «θα μπορούσαν να είναι σημαντικά μεγαλύτερα από το αναμενόμενο, όπως αποδεικνύεται από την εμπειρία της ευρείας εφαρμογής των προτύπων GS1 στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και των καταναλωτικών αγαθών.». Η διαφάνεια της εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύνολό της, θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για το mobile health, συμμόρφωση στις θεραπευτικές αγωγές , αποφυγή φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων και άλλα πολλά.

    Με ενεργές περισσότερες από 30 τοπικές GS1 Ομάδες Χρηστών από τον τομέα Υγείας, ο GS1 έχει προχωρήσει σημαντικά στην αποστολή του να βελτιώσει την ασφάλεια των ασθενών σε όλο τον κόσμο. Ο Δρ Ajit Shetty, πρώην αντιπρόεδρος, Enterprise Supply Chain της Johnson & Johnson, ανέφερε: «Όλοι οι ασθενείς οφείλουν στον GS1 ένα ευχαριστώ για μια πραγματικά ολοκληρωμένη, τυποποιημένη και διεθνή προσέγγιση προς την εφοδιαστική αλυσίδα των προϊόντων υγείας».

Ο Kenneth C. Frazier, Πρόεδρος Δ.Σ., Πρόεδρος και CEO της Merck & Co., Inc., επίσης δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι η υιοθέτηση διεθνών προτύπων θα μεταμορφώσει την ικανότητά μας να παρέχουμε αξία και ποιότητα με καινοτόμους τρόπους για βελτιωμένη υγειονομική περίθαλψη σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιοποιώντας τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της τεχνολογίας, των πληροφοριών, των προϊόντων και των υπηρεσιών, την εκπαίδευση σε θέματα υγείας και των ατόμων. Μόνο τότε θα εξασφαλίσουμε ότι ο κάθε ασθενής θα εμπιστεύεται τα φάρμακά μας και θα του παρέχεται η περίθαλψη που του αξίζει. Τώρα είναι η στιγμή να αρχίσει αυτή η μεταμόρφωση». Το επόμενο Διεθνές Συνέδριο του GS1 για τον τομέα Υγείας θα διεξαχθεί στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής στις 23-25 Απριλίου 2013.

healthcare GS1

contact rs