Νέα

Νέα πολιτική συνδρομών

Από 1/9/2021 εγκαινιάζεται νέο σύστημα κατηγοριοποίησης της ετήσιας συνδρομής των τακτικών μελών του Σωματείου, έπειτα από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του στις 18/6/2021. Οι νέες κατηγορίες των ετήσιων συνδρομών λαμβάνουν πλέον υπόψη όχι μόνο τον ετήσιο κύκλο εργασιών του μέλους, αλλά και τις υπηρεσίες υποστήριξής του από το Σωματείο βάσει των αναγκών του. 

Δείτε περισσότερα

  • LoRa GS1 MoU

contact rs