Νέα

GS1 Healthcare Webinar

Πώς τα Πρότυπα GS1 βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού στην Υγεία και υποστηρίζουν την ασφάλεια των ασθενών.

Η Μελέτη Περίπτωσης του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Εφαρμόζοντας τα Διεθνή Πρότυπα GS1 σε αιμοδυναμικό εργαστήριο, o κ. Σωτήριος Τσιάφος – Τσιάρας, στρατιωτικός φαρμακοποιός, και ο κ. Σαμουήλ Λάππας, στρατιωτικός νοσηλευτής, θα μοιραστούν όλες τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των διεθνών προτύπων GS1 στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Το 2019, το νοσοκομείο βραβεύτηκε διεθνώς με το βραβείο "GS1 Healthcare Implementation Case Award" καλύτερης εφαρμογής κωδικοποίησης, σήμανσης και ιχνηλάτησης υγειονομικών υλικών μέσω των GS1 Barcodes.

Η διαδικτυακή παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021 από 2:30μμ μέχρι και 3:30μμ.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να μάθουν πώς:

  • Η χρήση των προτύπων GS1 απλοποιεί την καθημερινότητα του νοσηλευτικού προσωπικού και διασφαλίζει περαιτέρω την ασφάλεια των ασθενών.

  • Η ευαισθητοποίηση, η συμμετοχή και η εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού σε νέες τεχνολογίες δημιουργεί την απαραίτητη κουλτούρα για επιτυχημένη διοίκηση αλλαγών.

  • Να υιοθετούν βιώσιμες στρατηγικές για τη χρήση GS1 προτύπων και barcodes στις καθημερινές διεργασίες τους.

  • Να αξιοποιούν τα συνολικά οφέλη της υιοθέτησης των προτύπων GS1 στην αλυσίδα εφοδιασμού και στις κλινικές διαδικασίες του νοσοκομείου.

  • Να εφαρμόζουν βασικές παραμέτρους για πρακτική/λειτουργική χρήση barcodes σε οποιοδήποτε επίπεδο του νοσοκομείου.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα και συμμετοχή είναι δωρεάν.

Εγγραφείτε εδώ

 

HCWebinar

 

contact rs