Νέα

Βρεθήκαμε στην Κρήτη…

 …στις 24 και 26 Σεπτεμβρίου και σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Χανίων και Λασιθίου, πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτικά σεμινάρια με προσκεκλημένους τους επιχειρηματίες της Κρήτης.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι επιχειρήσεις που παρευρέθηκαν, ενημερώθηκαν για το τι πρέπει να προσέχουν κατά την κωδικοποίηση και σήμανση των προϊόντων τους με barcodes, για τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα κληθούν σύντομα και οι ίδιες να εφαρμόσουν, πώς μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα υιοθετώντας τα πρότυπα GS1, αλλά και πώς να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες μας προς όφελός τους . Ήταν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων. Από κοινού με τους εισηγητές, διερευνήθηκαν τρόποι για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών των εταιριών, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.Ευχαριστούμε όλους για την εξαιρετική φιλοξενία και συνεργασία!

contact rs