Νέα

Ελληνικό προϊόν;

Και όμως! Τα barcodes δεν παραπέμπουν κατ’ ανάγκη στη χώρα προέλευσης των προϊόντων.

Για την ακρίβεια, δεν προορίζονται καν για ενημέρωση του καταναλωτή…

Οι κωδικοί barcodes GS1 είναι διεθνείς και κατά κανόνα ανεξάρτητοι από τη χώρα προέλευσης, παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων.

Συγκεκριμένα, τα τρία πρώτα νούμερα ενός GS1 κωδικού (barcode) προσδιορίζουν τη χώρα στην οποία εκδόθηκε από τον αρμόδιο φορέα GS1, για λογαριασμό της επιχείρησης που κωδικοποιεί τα προϊόντα, π.χ. για την Ελλάδα 520-521, για την Γαλλία 300-379 κ.ο.κ. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι τα προϊόντα αυτά παράγονται ή κυκλοφορούν στην ίδια χώρα.

Για παράδειγμα, υπάρχουν προϊόντα που κατασκευάζονται σε εργοστάσιο της Βουλγαρίας, από ελληνική όμως επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα, που φέρουν barcodes με πρόθεμα 520 και προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα από ελληνική επιχείρηση, που φέρουν barcodes με πρόθεμα 509 Μ. Βρετανίας.

Οι καταναλωτές είναι προτιμότερο να ενημερώνονται για την προέλευση/κατασκευή των προϊόντων από τις αναγραφόμενες πληροφορίες που εμφανίζονται στην ετικέτα του προϊόντος και προορίζονται για ενημέρωση του καταναλωτή, π.χ. «κατασκευάζεται σε» ή «χώρα προέλευσης».

Στο website μας βρίσκονται αναρτημένα τα προθέματα των χωρών-μελών του GS1, ενώ μέσω του παγκοσμίου μητρώου GEPIR μπορείτε να ενημερωθείτε σε ποιά εταιρία ανήκει ένας κωδικός και αντίστροφα.

made in greece 1

contact rs