Νέα

Webinar - Βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών μέσω της χρήσης των GS1 Barcodes

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:30-16:30 θα πραγματοποιηθεί webinar από τον GS1 Global (Healthcare Provider Advisory Council) σχετικά με το case study του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών (401 ΓΣΝΑ), που αφορά την αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, μέσω του συστήματος αυτοματοποιημένης διακίνησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, οι στρατιωτικοί Φαρμακοποιοί που στελεχώνουν το 401 ΓΣΝΑ,  εφαρμόζουν πιλοτικά τα Διεθνή Πρότυπα GS1 που αφορούν στην κωδικοποίηση, σήμανση και ιχνηλάτηση των υγειονομικών υλικών μέσω GS1 barcode scanning, με πολλαπλά οφέλη για την Υπηρεσία.

Εγγραφείτε για τη δωρέαν παρακολούθηση!

contact rs